Bodemonderzoek Zuidelijk Havengebied

Het bedrijf Stepforward doet van 12 t/m 15 april bodemonderzoek voor de ontwikkeling van het Zuidelijk Havengebied. Doel is om inzicht te krijgen in de situatie van de bodem.

Monsters van bodem

De onderzoekers maken gebruik van handmatige boringen en plaatsen een of meerdere peilbuizen. Daar komen geen zware of grote machines aan te pas. Ook nemen ze monsters van de grond en het grondwater en analyseren deze monsters. De resultaten zijn onderwerp van gesprek met de gemeente en beoogde ontwikkelcombinatie De Lange en Van den Berg/Stevast. Het bodemonderzoek levert belangrijke informatie op voor de nieuwe inrichting van de voormalige camperstalling.