Wethouder Dorien Zandvliet komende periode afwezig

Dinsdag 22 september jongstleden is wethouder Dorien Zandvliet tijdens de pauze van de collegevergadering onwel geworden. Na consultatie en in overleg met de huisarts heeft de wethouder besloten komende periode volledige rust in acht te nemen en daarna te werken aan haar herstel.

Portefeuilles

De afspraken van wethouder Zandvliet zijn afgezegd. Haar portefeuille wordt tijdens haar afwezigheid verdeeld over de collegeleden. Hierover neemt het college 29 september een besluit.
De Regionale portefeuille Jeugd wordt via het Dagelijks Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd waargenomen. 

Beterschapswensen

Burgemeester Paans heeft namens gemeentebestuur en organisatie op donderdagochtend 24 september een bezoek gebracht aan de wethouder en fleurige beterschapswensen overhandigd. Medewerkers en bestuur wensen de wethouder beterschap en een voorspoedig herstel toe.