Verbod op openbaar drankgebruik

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 juli het 'aanwijzingsbesluit gebieden verbod openbaar drankgebruik gemeente Alblasserdam' vastgesteld.

In dit besluit staat op welke openbare plekken binnen de gemeente het verboden is om alcoholhoudende drank te drinken. Het in bezit hebben van aangebroken flessen of blikjes alcoholhoudende drank is op deze plekken ook verboden. In de aangewezen gebieden is het risico op overlast het grootst. De maatregel is bedoeld om overlast door drankgebruik in het openbaar tegen te gaan en op te kunnen treden bij overlast. De volledige tekst van het besluit kunt u lezen op www.overheid.nl. 

Gebieden verbod alcoholgebruik

Open de kaart met gebieden waar een verbod geldt voor alcoholhoudende dranken. Via deze link kunt u ook inzoomen.

Controle 

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) zijn regelmatig op straat om te controleren of iedereen zich aan de regels houdt. De BOA's kunnen bekeuringen uitdelen. De politie kan personen die zich niet aan de regels houden aanhouden.

Overlast melden

Heeft u overlast van zwerfafval of van andere zaken in de openbare ruimte? Meld dit dan via het meldpunt openbare ruimte Fixi. Bij andere vragen of reacties kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld het contactformulier of telefoon.