Nog steeds gezocht: actieve netwerkers met een sociaal hart

Voor de Adviesraad voor het Sociaal Domein zoeken we al enige tijd leden en een voorzitter.

De Adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over het sociaal beleid van de gemeente. Bent u een actieve netwerker met een sociaal hart of kent u mensen die aan deze beschrijving voldoen? Klik dan voor meer informatie de vacatureteksten open.

Vacature leden Adviesraad Sociaal Domein

Vacature voorzitter Adviesraad Sociaal Domein