Burgemeester overhandigt gesprekken 75 jaar vrijheid aan commissaris van de Koning

Burgemeester Paans overhandigde op 2 september een oud model radio aan commissaris van de Koning Jaap Smit. Op deze radio staat de opbrengst van 75 gesprekken over 75 jaar Vrijheid, zodat de herinneringen 'levend' gehouden worden voor de huidige en volgende generaties.

In de week van 4 tot en met 11 mei van dit jaar voerde Paans gesprekken met 75 inwoners van Alblasserdam uit alle generaties tussen 8 en 93 jaar, vanwege de Nationale viering van 75 jaar Vrijheid.

Kansen benutten

Burgemeester Paans: "Ik vond het belangrijk deze gesprekken aan de commissaris aan te bieden, omdat hij op diverse manieren betrokken is bij 75 jaar Vrijheid en een verbindende rol heeft hierin. Zo is hij vicevoorzitterschap van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Door het voeren van deze gesprekken hoopte ik een van de laatste kansen te benutten om uit de monden van ooggetuigen indrukken en ervaringen op te tekenen waarvan wij als samenleving kunnen leren. Deze missie is geslaagd. Er zijn prachtige, waardevolle en ook zeer aangrijpende verhalen verteld. Unieke gesprekken met een unieke kijk op de betekenis en waarde van vrijheid. Verhalen over de oorlog, maar ook gingen de gesprekken over het hier en nu. Over deze coronaperiode. Hoe ervaren inwoners een 1,5 meter samenleving met behoorlijke vrijheidsbeperkingen? Netto 75 uur aan gesproken woord. Een historische nalatenschap van mensen die gewend zijn op 4 mei te herdenken. Over de waarde en betekenis van Vrijheid. Opdat wij niet vergeten waarvoor gestreden is. Opdat wij voor allen die na ons komen vastleggen wat deze Alblasserdammers ons willen nalaten".

Verhalen om nooit te vergeten

Commissaris van de Koning Jaap Smit is vol lof over het initiatief van de gemeente Alblasserdam en de burgemeester: “Het is belangrijk dat we ons realiseren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Zeker in deze tijd kan onderlinge verbondenheid een grote steun zijn. Dat de gemeente Alblasserdam deze verhalen heeft kunnen vastleggen zodat we het kunnen delen heeft een grote waarde. Het zijn verhalen om nooit te vergeten.”

Geschiedenis bewaren

Doel van de gespreksmarathon van de burgemeester was het vastleggen van de geschiedenis en van de verhalen die we nog niet kennen. Zo kunnen we de geschiedenis doorgeven aan de volgende generaties, zodat dat wat 75 jaar geleden gebeurde nooit vergeten wordt. Ooggetuigen van toen: negentigers, tachtigers en zeventigers en jongere inwoners wilden graag in gesprek over dit onderwerp. De gesprekspartners varieerden van: familie van gesneuvelden, prominente inwoners, ondernemers, predikanten, leerkrachten, leerlingen, statushouders, immigranten tot aan raadsleden, voorzitters van maatschappelijke organisaties en veteranen.
 

Burgemeester Jaap Paans overhandigt de radio met daarop de gesprekken aan de Commissaris van de Koning

Foto: Burgemeester Jaap Paans (links) en commissaris van de Koning Jaap Smit bij de symbolische overhandiging van 75 gesprekken over vrijheid.