September 2020

 • 'Basisregels tegen coronavirus blijven belangrijk'

  02 september 2020

  De scholen zijn weer open, net als de horeca, sportclubs en musea. Het verschil tussen maart en nu is groot. Om corona onder controle te houden, moeten we de basisregels blijven volgen.

 • Burgemeester overhandigt gesprekken 75 jaar vrijheid aan commissaris van de Koning

  02 september 2020

  Burgemeester Paans overhandigde op 2 september een oud model radio aan commissaris van de Koning Jaap Smit. Op deze radio staat de opbrengst van 75 gesprekken over 75 jaar Vrijheid, zodat de herinneringen 'levend' gehouden worden voor de huidige en volgende generaties.

 • Verbod op openbaar drankgebruik

  02 september 2020

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 juli het 'aanwijzingsbesluit gebieden verbod openbaar drankgebruik gemeente Alblasserdam' vastgesteld.

 • Zacht water in Alblasserdam, Papendrecht en Kinderdijk

  05 september 2020

  Sinds zaterdag 5 september krijgen de inwoners van Alblasserdam, Papendrecht en Kinderdijk zacht water uit de kraan. Wethouders Arno Janssen (Papendrecht) en Peter Verheij (Alblasserdam) schakelden samen met Oasen-directeur Walter van der Meer op vrijdag 4 september het zuiveringsstation in Nieuw-Lekkerland uit.

 • Waarschuwing voor website afspraakloket.nl

  08 september 2020

  Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die zijn opgelicht door de website afspraakloket.nl. Wij werken NIET samen met deze website en wij adviseren u om hiervan geen gebruik te maken.

 • Hulp bij aanschaf zonnepanelen

  08 september 2020

  Vanaf 15 september starten wij met het Regionaal Energieloket een zonnepanelenactie. Hiermee willen we de aanschaf van zonnepanelen voor u makkelijker maken. U bent verzekerd van een scherpe prijs en een betrouwbare leverancier.

 • Deze maand tips en adviezen om oplichting te voorkomen

  09 september 2020

  De Rijksoverheid geeft in de maand september tips en adviezen om het oplichters niet te makkelijk te maken. Wij haken aan via onze website en sociale media.

 • Website kinderdijk2030.nl online

  10 september 2020

  Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in en rond het Werelderfgoed Kinderdijk, kan vanaf vandaag op de website www.kinderdijk2030.nl. De nieuwe website vervangt  www.kinderdijkinperspectief.nl omdat het gebiedsperspectief is vastgesteld en er nu verschillende uitvoeringsprojecten van start gaan.

 • Basisscholen doen mee aan Schoolbrengweek

  11 september 2020

  Van 14 tot en met 18 september is de SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek. Met deze week worden leerlingen in het basisonderwijs en hun ouders opgeroepen om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te gaan.

 • Molen Souburgh officieel in gebruik genomen

  11 september 2020

  Molen Souburgh is weer zo goed als nieuw. Na een restauratie die ruim een jaar duurde nam burgemeester Jaap Paans de molen op vrijdag 11 september in gebruik.

 • Locaties voor parkeren grote voertuigen

  16 september 2020

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 juli het 'aanwijzingsbesluit locaties parkeren grote voertuigen - gemeente Alblasserdam' vastgesteld. In dit besluit staan locaties waar het is toegestaan om grote voertuigen (van 6 meter of langer en/of 2.40 meter of hoger) te parkeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vrachtwagens.

 • Lees hoe we werken aan een prettig en veilig Alblasserdam

  16 september 2020

  Op de pagina in het hart van de Klaroen van 16 september leest u hoe we zorgen dat Alblasserdam nog veiliger en prettiger is om te wonen.

 • Sociale huurwoningen op plek kantine CKC

  16 september 2020

  Samen met woningbouwvereniging Woonkracht 10 werken wij aan de bouw van twintig sociale huurwoningen op de plek van de oude kantine van korfbalvereniging CKC Kinderdijk.

 • Nieuwe noodverordening per 16 september

  17 september 2020

  Sinds 16 september geldt een nieuwe noodverordening. Met een noodverordening kunnen de maatregelen om het coronavirus te beperken ook worden gehandhaafd.

 • Aanscherping gezondheidskundige grenswaarde PFAS door EFSA

  22 september 2020

  De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft een nieuwe studie gedaan naar de gezondheidsrisico’s van PFAS* in voedsel.

 • Wethouder Dorien Zandvliet komende periode afwezig

  24 september 2020

  Dinsdag 22 september jongstleden is wethouder Dorien Zandvliet tijdens de pauze van de collegevergadering onwel geworden. Na consultatie en in overleg met de huisarts heeft de wethouder besloten komende periode volledige rust in acht te nemen en daarna te werken aan haar herstel.

 • Activiteiten in de Valpreventieweek in Alblasserdam

  24 september 2020

  Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) en het ABC-team organiseren met ondersteuning van de Dienst Gezondheid en Jeugd volgende week de Valpreventieweek in Alblasserdam. Diverse lokale zorgprofessionals doen mee en organiseren activiteiten.

 • Nog steeds gezocht: actieve netwerkers met een sociaal hart

  25 september 2020

  Voor de Adviesraad voor het Sociaal Domein zoeken we al enige tijd leden en een voorzitter.

 • Ook in onze regio extra maatregelen tegen coronavirus

  25 september 2020

  Het kabinet kondigt in samenwerking met 8 veiligheidsregio’s extra maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
  Een van deze regio's is Zuid-Holland Zuid waar Alblasserdam onder valt.

 • Landelijke maatregelen tegen het coronavirus

  30 september 2020

  Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Daarom is het nodig dat we meer afstand houden van elkaar.