Online enquête over aardgasvrij

Om te weten te komen hoe inwoners tegen de overstap naar aardgasvrij aankijken, houden wij een enquête. Tot en met 8 november kan iedereen die in Alblasserdam woont, zijn of haar mening geven. Wat vindt u belangrijk bij de overstap? Wat baart u zorgen en hoe wilt u betrokken worden? Laat het ons weten!

Doe mee aan de enquête

De meeste mensen gebruiken op dit moment nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet duurzaam. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat in 2050 huizen en gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. Ook wij bereiden ons voor op een toekomst zonder aardgas. 

Start Transitievisie Warmte

Elke gemeente moet eind 2021 een Transitievisie Warmte klaar hebben. In deze visie komt te staan hoe de gemeente de overstap naar aardgasvrij gaat aanpakken. Wat is een logisch moment voor een buurt om over te stappen naar aardgasvrije warmteoplossingen? En wat zijn de mogelijke alternatieven? De antwoorden hierop komen in de Transitievisie Warmte 2021 die de gemeente de komende maanden gaat opstellen. We nemen de resultaten van de online enquête mee bij het opstellen van dit document. Elke vijf jaar wordt de Transitievisie Warmte opnieuw bekeken. Zo kunnen we nieuwe ontwikkelingen en technieken meenemen in de route naar een aardgasvrije toekomst. 

In onderstaande animatie leggen we uit hoe we stapsgewijs werken naar een aardgasvrij Alblasserdam.