Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Nederland gaat naar een gedeeltelijke lockdown. De bijbehorende maatregelen gelden vanaf 14 oktober 22.00 uur. Ze gelden in ieder geval vier weken. Na twee weken wordt de balans opgemaakt.

Om het aantal besmettingen omlaag te krijgen grijpt het kabinet in op die plaatsen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Het aantal contactmomenten en reisbewegingen wordt beperkt.

Het kabinet heeft een routekaart opgesteld waarin staat hoe het de komende tijd de verspreiding van het coronavirus wil aanpakken. In de routekaart wordt onderscheid staan de maatregelen voor vier risiconiveaus.

Meer informatie over de geldende maatregelen en de routekaart staat op de website van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Coronamaatregelen per 14 oktober 2020, voor tekst zie website www.zhzveilig.nl