Besluiten rondom vergunningparkeren

Om vergunningparkeren mogelijk te maken hebben de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders een aantal besluiten genomen. Welke dit zijn, leest u hieronder.

Parkeerverordening Alblasserdam 2020

Op 29 september 2020  heeft de raad van de gemeente Alblasserdam de 'Parkeerverordening Alblasserdam 2020' vastgesteld. In de parkeerverordening wordt vergunningparkeren geregeld voor de West Kinderdijk (vanaf grens met Kinderdijk tot Zwarte Paard, exclusief ventweg ter hoogte van Residence Molenstaete) en de Molenkade. De gemeente beoogt op deze manier dat voor belanghebbenden de leefbaarheid rond het Werelderfgoed Kinderdijk verbetert. Daarnaast wordt voorkomen dat bezoekers/niet-inwoners parkeren op parkeerplaatsen die bedoeld zijn voor de inwoners. 

Besluit uitgifte parkeervergunningen Alblasserdam 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 september 2020 het 'Besluit uitgifte parkeervergunningen Alblasserdam 2020' vastgesteld. Ter uitvoering van de Parkeerverordening Alblasserdam 2020 heeft het college uitvoeringsregels vastgesteld. In dit besluit zijn de regels omtrent het uitgeven van de vergunningen beschreven. 

Aanwijzingsbesluit Alblasserdam 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 september 2020 het 'Aanwijzingsbesluit Alblasserdam 2020' vastgesteld. Ter uitvoering van de Parkeerverordening Alblasserdam 2020 heeft het college uitvoeringsregels vastgesteld. In dit besluit staan locaties benoemd waar het vergunningparkeren geldt. 
 
Voor vragen over of een nadere toelichting op de bovenstaande besluiten kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 14 078.