Toezicht in het Lammetjeswiel

In het onlangs heropende Lammetjeswiel komt 's nachts overlast en vandalisme voor. De gemeente neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat het Lammetjeswiel een fijne plek blijft voor de omwonenden en de bezoekers door haar eigendommen te beschermen en overlast te voorkomen

Andere vorm van toezicht

Met ingang van 29 mei is er tijdelijk een bewakingscamera in het Lammetjeswiel. Het doel van de camera is het beschermen van gemeentelijke eigendommen en registratie van onbevoegd betreden van een 's nachts afgesloten gebied. Deze bewakingscamera registreert 's nachts tussen 0.00 tot 5.00 uur activiteiten als niemand zich in het Lammetjeswiel mag bevinden. De camera blijft tot 1 oktober 2020. Door het plaatsen van de camera krijgen de gemeente en politie zicht op de veroorzakers van vandalisme en overlast in het Lammetjeswiel. De gemeente vertrouwt erop dat overlast en vandalisme hiermee voorkomen wordt.
Bordjes bij de ingangen geven aan dat er 's nachts cameratoezicht is. 

Definitieve maatregelen

Tijdens deze periode wordt gewerkt aan een raadsvoorstel met definitieve maatregelen, waarin bovenstaande wordt opgenomen. 
De direct omwonenden en belanghebbende partijen worden betrokken bij dit proces.