Controle en nabehandeling Aziatische tijgermug

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat onderzoeken of de Aziatische tijgermug nog voorkomt in Alblasserdam. Inspecteurs van de NVWA en bestrijders van het bedrijf Rentokil controleren tuinen en bedrijfsterreinen. Broedplaatsen, zoals een teiltje met water of een regenton, kunt u zelf vast weghalen of afdekken.

Nabehandelingen

In september vorig jaar dook de mug op in de omgeving van de Eksterstraat. De NVWA heeft toen onder meer muggenvallen geplaatst en rioolputten en waterpoeltjes laten nakijken op de aanwezigheid van larven. Omdat eitjes van de mug een winter kunnen overleven, staat volgens de NVWA niet vast dat het insect volledig is verdwenen. Daarom start de NVWA vanaf deze week met nabehandelingen. Bewoners hebben hierover een brief ontvangen.


Broedplaatsen weghalen en larven bestrijden

Een inspecteur van de NVWA en een bestrijder van het bedrijf Rentokil bezoeken samen tuinen en bedrijfsterreinen in de omgeving van waar de muggen vorig jaar zijn gevonden. Ze controleren deze op mogelijke broedplaatsen in stilstaand water. Zij halen de broedplaats weg of bestrijden de plek met een middel dat larven doodt. Ditzelfde gebeurt bij plekken in de openbare ruimte zoals rioolputjes.


Controleer zelf uw tuin op broedplaatsen

De NVWA laat weten dat de inspecteurs en bestrijders zich strikt houden aan de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. In de brief wordt aan bewoners gevraagd zelf de tuin al na te kijken en broedplaatsen weg te halen. Dan hoeven de inspecteurs en bestrijders maar kort in de tuin te zijn. Mogelijke broedplaatsen zijn bijvoorbeeld emmers, bloempotten of kruiwagens waar een laagje water in staat. Ook in een regenton zonder deksel of een vogelbadje kunnen de muggen hun eitjes leggen.

Mug ongewenst

De aanwezigheid van de Aziatische tijgermug is in Nederland ongewenst omdat de mug infectieziekten kan overdragen. In Nederland is dit nog niet voorgekomen en die kans is ook zeer klein. Om te voorkomen dat de mug zich in Nederland vestigt, neemt de NVWA maatregelen tegen de tijgermug.