Loco-burgemeester Dorien Zandvliet praat u bij over de coronacrisis

Beste Alblasserdammers, het was de week van herdenken en vieren en het was de week van kleine stapjes naar vermindering van de maatregelen. Én het was de laatste week waarin ouders hun kinderen fulltime thuis hadden. Na weken van thuisonderwijs en een meivakantie is er nu weer het perspectief van de scholen die gaan beginnen.

Waardige herdenking

Ik was onder de indruk van 4 mei, alle vlaggen die halfstok hingen, de koning die op de lege Dam in Amsterdam een prachtige toespraak hield met een waarschuwing voor ons allemaal. “Sobibor begon in het Vondelpark, met het bordje ‘Voor Joden Verboden’”, is de zin die mij bijbleef. Maar ook lokaal hadden we ondanks alle maatregelen een waardige herdenking, met het leggen van bloemen bij de oorlogsgraven, de speech van de burgemeester, de kranslegging bij het monument, het hijsen van de vlag door de veteranen. Het hele programma is terug te zien via de website van de gemeente. 

Het vormde ook de opmaat naar de gespreksmarathon die onze burgemeester houdt over 75 jaar vrijheid. Deze week is hij met 75 mensen in gesprek over dat onderwerp. Via www.klokradio.nl kunt u hoogtepunten naluisteren.
Bevrijdingsdag was mooi en ondanks alles feestelijk. Veel kinderen deden mee aan de stoepkrijtwedstrijd en er waren mooie pareltjes van mensen die op gepaste afstand lieten zien hoe belangrijk vrijheid is. Er was het zwaaien met de vlaggen langs de dijk én onze ‘vergeten’ Alblasserdamse brug werd in de nationale driekleur verlicht. 

Routekaart

De boodschap van onze premier was helder, afgelopen woensdag. We gaan de komende weken kleine stapjes zetten om de samenleving iets meer te openen. Er is een heel grote verscheidenheid aan maatregelen en dat maakt het lastig om precies te bepalen wat wanneer versoepeld kan worden. Maar er is dus een routekaart voor de komende maanden. En eigenlijk zei de premier met zoveel woorden dat we die routekaart met elkaar moeten verdienen. Het zijn onze keuzes die bepalen of de terrassen open kunnen en we weer naar de bioscoop mogen. Welke keuzes maken we? Houden we voor ogen dat de manier waarop wij met de versoepeling omgaan, veel uit kan maken voor onze oudere en zwakkere stadgenoten? Want afstand houden doen we niet alleen voor onszelf, maar vooral voor de ander. Door onszelf te beschermen, beschermen we mensen die misschien zwakker zijn dan wij.

Nieuwe piek voorkomen

De verleiding is groot om met zijn allen te vieren dat we het ergste hebben gehad. Het liefste wilden we met zijn allen meevlaggen op de dijk op Bevrijdingsdag of gezellig weer eens een praatje maken met anderen op het plein van Makado of op het schoolplein of uitgebreid recreëren met een hoop jongeren langs het water. Maar we moeten in gedachten blijven houden dat de cijfers zo zijn verbeterd ómdat we al die maatregelen hebben genomen. Het virus is niet weg, maar door de inspanningen van 17 miljoen Nederlanders, waaronder 20.000 Alblasserdammers, is de verspreiding afgeremd. Dat betekent dat we weliswaar iets kunnen versoepelen, maar ook ons best moeten blijven doen. Belangrijk blijven de anderhalve meter afstand, het vermijden van drukte en het thuiswerken. En cruciaal is dat niemand met klachten naar buiten gaat. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat er geen nieuwe piek ontstaat. Alleen zo kunnen we de meest kwetsbaren in onze samenleving beschermen.

Maatregelen in Makado

Ook in ons dorp werken gemeente, politie, maatschappelijke organisaties en winkeliers al sinds het begin van de crisis goed samen om ervoor te zorgen dat we ons aan de landelijke regels kunnen houden. Op de meeste plekken gaat het goed. Zien we dat mensen tijdens hun wandelingetje met een grote boog om elkaar heen lopen en zien we mensen netjes op anderhalve meter afstand wachten tot ze aan de beurt zijn bij een winkel. Er zijn binnen onze gemeente echter toch nog enkele plaatsen waar het niet altijd goed gaat. In het Makado bijvoorbeeld, zagen we dat het nemen van afstand soms te moeilijk was. De winkeliers in het Makado werken er gelukkig hard aan om het winkelend publiek mogelijk te maken de anderhalve meter in acht te nemen. Dat gaat nu de goede kant op en dat is belangrijk voor ieders veiligheid. Het blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we moeten nemen. Vermijd daarom winkels en de omgeving van die winkels als het er te druk is, ga niet iedere dag boodschappen doen en winkel alleen. 

Coronakapsels

Alblasserdam is een bedrijvig dorp en we zien een hoop creativiteit in het ondernemerschap. Zo zien we restaurants die afhaalmaaltijden verzorgen en bedrijven die allerlei services verlenen op gepaste afstand. Maar we zien ook de worsteling van veel ondernemers om hun bedrijf overeind te houden. De economie krijgt door de coronacrisis een gigantische klap. Er zijn gelukkig landelijke maatregelen, maar we weten dat die niet altijd soelaas bieden. De komende maanden zal duidelijk worden wat het economisch gaat betekenen voor zoveel mensen in ons land.
In dat licht is het fijn dat er een versoepeling van de maatregelen is voor de contactberoepen. We mogen weer naar de kapper! Wat fijn dat die ondernemers weer aan de slag mogen. En wat geweldig ook, dat onze coronakapsels langzamerhand verleden tijd zullen worden.

Buitensporten

Hoopvol is ook dat buitensporten steeds meer kan en mag. Zelfs de scouting mag zijn activiteiten weer gaan oppakken. De eerste geluiden waren alweer te horen van de sportvelden. Lachende en heerlijk sportende kinderen! Samen met de sportverenigingen kijken we naar de beste manier om dit te doen en het is goed te zien hoe goed die verantwoordelijkheid wordt genomen. Want ook hier geldt weer, het kan alleen als de volwassenen ervoor zorgen dat zij afstand houden en niet met zijn allen gaan staan kijken naar hun sportende kinderen. 

We zien dat ook kerken weer gaan zoeken naar manieren om binnen de versoepelingen te kijken wat mogelijk is om hun diensten vorm te geven. Ook hier geldt de eigen verantwoordelijkheid om dat binnen de richtlijnen te doen. 

Basisscholen weer openWethouder Dorien Zandvliet

11 mei gaan ook de basisscholen weer open, een moment waar de kinderen en (weet ik uit ervaring) ook hun ouders naar uitkijken. Alle scholen hebben regels opgesteld rondom halen en brengen. Ik doe hier op alle ouders een beroep, vooral deze regels te respecteren. Laat kinderen die dat kunnen zelfstandig naar school gaan. Kom bij het halen en brengen niet op het schoolplein, en houd afstand van andere ouders. Ook al is de verleiding groot weer bij te praten. En dat geldt natuurlijk ook voor gesprekken aanknopen met de leerkrachten. Eniet doen om de doorstroom niet te belemmeren! De leerkrachten zijn op andere momenten te bereiken. Het zal even wennen zijn, die eerste paar dagen, maar al snel zullen we niet beter weten!

Kwetsbare mensen

Nu de maatregelen versoepeld worden, zal ook steeds meer blijken wat er nodig is en wat we kunnen doen voor de kwetsbare mensen in de samenleving. De zorg is de afgelopen tijd op een alternatieve manier doorgegaan, maar we hebben ook gezien dat mensen het moeilijk hebben gehad. Ouderen waren soms erg eenzaam. Ik hoop dan ook dat de stappen die de regering zet om weer bezoek toe te staan in verpleeghuizen doorgang kunnen vinden. We hebben ook gezien dat de voedselbank aan de bel heeft getrokken. Door alle maatregelen kregen zij minder producten binnen. Laten we daar aandacht aan schenken. Deze tijd vergt van ons allemaal dat we ook wat meer letten op elkaar. Ik weet dat dat in Alblasserdam gelukkig gebeurt.

Voorzichtig positief, zo kunnen we het wel noemen. Laten we dat vasthouden. Ons houden aan de richtlijnen en onze verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Dan komen we er wel.

Met hartelijke groet, 

Dorien Zandvliet,
Uw loco-burgemeester