Gezocht: netwerkers met een sociaal hart

De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam zoekt actieve netwerkers met een sociaal hart.

De gemeente Alblasserdam vindt het belangrijk dat inwoners en cliënten meedenken over het sociaal beleid. Daarom is begin 2018 de brede Adviesraad voor het Sociaal Domein van start gegaan. Onafhankelijkheid, integraal denken en samenwerking met lokale en regionale netwerkpartners zijn de kernwaarden. De Adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies. De adviesraad zoekt nog enkele enthousiaste en capabele leden voor de portefeuilles WMO (liefst achtergrond ouderen), Jeugd en Participatiewet.

Lees meer in de vacaturetekst.