Eikenprocessierups gezien? Meld het!

Denkt u een eikenprocessierups te zien? Meld het dan! Zo kunt u helpen de rups te bestrijden.

Klik op de afbeelding om de kaart te openen. Is in de boom nog geen nest bekend, dan kunt u direct een melding doen via Fixi.nl. Op de kaart ziet u de eikenbomen die in beheer zijn bij de gemeente.

Kaart met eikenbomen Alblasserdam

Boom met rood/wit lint

Als de boomverzorgers van de gemeente een nest constateren, markeren zij dit met rood/wit lint. Vervolgens gaat een gespecialiseerd boomverzorger zo snel mogelijk aan de slag met het verwijderen van de nesten en de rupsen. De meest risicovolle locaties, zoals bij speelplaatsen, sportvelden en scholen komen als eerste aan de beurt.

Haartjes veroorzaken jeuk

Iedere rups draagt heel veel zogenoemde brandharen. Als deze zich via de lucht verspreiden, kan dat leiden tot gezondheidsklachten, zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. De rupsen zijn ongeveer 2 cm lang en verplaatsen zich in groepen. De overlast is vorig jaar landelijk behoorlijk toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. De eerste nesten zullen binnen nu en twee weken verschijnen. In juni valt een piek te verwachten.

Preventie

In april van dit jaar heeft de gemeente al maatregelen getroffen tegen de eikenprocessierups. Er zijn 100 nestkasten voor zangvogels, 100 kasten voor vleermuizen en 100 insectenhotels geplaatst. Met name koolmezen, vleermuizen en sluipwespen zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.

Eikenprocessierups of spinselrups

De nesten van de eikenprocessierups en spinselrups kunnen op het eerste oog erg op elkaar lijken. Toch zijn er verschillen, lees het hier.

Eikenprocessierups

Foto: Christian Fischer (licentie)