Eerste stap nieuwe bezoekregeling verpleeghuizen

Sinds 20 maart mag niemand op bezoek in verpleeghuizen; er mag alleen bezoek komen bij mensen die stervende zijn. Vanaf maandag 11 mei mag in 25 verpleeghuizen in het land één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner langskomen.

In de week van 11 mei wordt waarschijnlijk bekend om welke 25 zorgorganisaties het gaat. Dat maakte minister Hugo de Jonge (VWS) op 6 mei bekend. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan uit onderzoek en op deze pilotlocaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig de bezoekregeling op steeds meer verpleeghuislocaties toepassen. Mocht de bezoekregeling in de praktijk goed werken dan is het de bedoeling dat per 25 mei in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan plaatsvinden. Dit wordt in de week vóór 25 mei door het kabinet besloten.

Voorwaarden

Verpleeghuizen kunnen pas in aanmerking komen als ze in ieder geval vrij van besmettingen zijn. Voor deelname is het daarnaast van belang dat de cliëntenraad, ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad/professionele adviesraad, het management en de specialist ouderengeneeskunde van de betreffende locatie hebben ingestemd. Ook worden er onder andere voorwaarden gesteld ten aanzien van hygiëne, beschermingsmiddelen en personeelsbezetting. Bovendien is het belangrijk dat bij bezoek de anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Uiteindelijk beslist de directeur Publieke Gezondheid van de desbetreffende GGD-regio welk verpleeghuis mag beginnen met de aangepaste bezoekregeling.

Weinig nieuwe besmettingen

De bezoekregeling voor verpleeghuizen was ingegeven door de noodzaak om bewoners en zorgverleners te beschermen tegen het coronavirus en om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Op dit moment komen er nagenoeg geen nieuwe locaties met een besmetting bij, al blijven mensen in verpleeghuizen kwetsbaar. Tegelijkertijd beseft het kabinet dat het voor bewoners, hun naasten en zorgmedewerkers heel zwaar is om dit lang vol te houden. Het kanbinet heeft daarom met een groep experts – op het terrein van o.a. ouderengeneeskunde, verpleging, ethiek, virologie – gewerkt aan een aangepaste bezoekregeling, die nu eerst in een aantal verpleeghuizen wordt gestart.

Om in kaart te brengen hoe het virus zich in verpleeghuizen verspreidt, wordt daarnaast onderzoek gedaan in drie verpleeghuizen.

Meer informatie

Meer informatie over de versoepeling en de voorwaarden is te vinden op de website van de rijksoverheid.