Eerste Buurtactie Energiezuinig Wonen in wijk Blokweer

Hoewel de coronacrisis veel aandacht vraagt blijven wij ons ook voorbereiden op andere uitdagingen, zoals klimaatverandering. Daarom organiseert de gemeente samen met het Regionaal Energieloket een Buurtactie Energiezuinig Wonen in de buurt Blokweer. Later dit jaar gebeurt hetzelfde in de Vogelbuurt en Schrijversbuurt.

Advies per type woning

Het doel is om  bewoners advies op maat te geven voor het duurzamer maken van hun woning en het besparen van energie. In de wijk Blokweer staan verschillende woningtypen. Van de meest voorkomende woningtypes wordt één huis onderzocht. Voor deze voorbeeldwoningen schrijft een energieadviseur van het Regionaal Energieloket een advies met de slimste stappen om energie te besparen. Bewoners kunnen het rapport voor hun woningtype straks gratis lezen via de website van het Regionaal Energieloket. Als de adviezen klaar zijn volgt er ook een Webinar over de resultaten van de onderzoeken.