Digitaal startsein voor laatste fase opknapbeurt Blokweer 2

Het einde van de grootschalige opknapbeurt van de wijk Blokweer 2 is in zicht. Deze week start de laatste fase van de reconstructie.

Als alles vlot verloopt, kunnen de werkzaamheden eind december worden afgerond. Dan komt er een einde aan een project dat ruim drie jaar geleden begon. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus was een feestelijke start met bewoners niet mogelijk. Daarom gaf wethouder Peter Verheij het startsein digitaal:

Wat gaan we doen?

Hak Grondverzet en Kraanverhuur BV voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente. 
Op de planning staat onder meer het vervangen van de riolering en het plaatsen van een nieuw rioolgemaal. Wat verder gaat gebeuren is het ophogen en vervangen van de bestrating, de wijk inrichten als 30-kilometer zone, het aanplanten van nieuw groen en het aanleggen van een ecologische zone. Tegelijk met deze werkzaamheden krijgt de speelplaats aan het Kamgras een nieuwe inrichting. Bij fase 3 zijn 200 huishoudens betrokken. De bewoners zijn per brief door ons geïnformeerd. Zij hebben ook een brief van de aannemer gekregen met daarin onder andere informatie over de werkplanning.

Planning

De werkzaamheden beginnen in de week van 25 mei. Onder voorbehoud van weers- en onvoorziene omstandigheden kan fase 3 rond kerstmis worden afgerond. 

Bereikbaarheid en veiligheid

Het is onvermijdelijk dat er tijdens de uitvoering straten moeten worden afgesloten en verkeer moet worden omgeleid. De hulpdiensten hebben te allen tijde toegang tot de wijk en de woningen. Het overige verkeer wordt door middel van bebording omgeleid. De aannemer volgt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de richtlijnen van het RIVM en de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De gemeente controleert de naleving van deze richtlijnen.

Samen doen

De bewoners en de wijkgroep Blokweer 2 zijn nauw en intensief betrokken geweest bij het maken van de plannen en ontwerpen voor de reconstructie van de wijk Blokweer 2. Ook tijdens de uitvoering van de laatste fase blijven alle partijen nauw met elkaar in contact om de uitvoering in goede banen te leiden. 

Aanleiding

De wijk Blokweer 2 is van oorsprong een polder met weilanden en watergangen. In de ondergrond zit een flinke laag veen. Het gevolg hiervan is dat de ondergrond snel verzakt. In 1990-1991 is de wijk al eens opgehoogd en opnieuw bestraat. De afgelopen jaren is de verzakking zodanig toegenomen (30 tot 60 centimeter) dat er problemen ontstaan zoals het verstopt raken van de riolering. Ook was de technische levensduur van de bestratingsmaterialen ruimschoots verstreken. Tijdens de reconstructie zijn alle speelplaatsen en openbare verlichting vernieuwd en is natuurspeelplaats Het Groene Woude Wik aangelegd.