Burgemeester Jaap Paans praat u bij over de coronacrisis (8)

Beste mensen, allereerst mijn grote complimenten aan alle inwoners van Alblasserdam die de afstand- en hygiëneregels in deze warme dagen in acht blijven nemen!

De afgelopen week en ook Hemelvaartsdag zijn redelijk tot goed verlopen. Het mooie weer zorgde voor drukte aan het water, vooral bij de Kortlandse Kade. Grote groepen jongeren werden als een magneet aangetrokken door het idee van een verkoelende duik. Zelfs uit andere gemeenten weet men Alblasserdam te vinden. Van al deze mensen heeft niet iedereen goede bedoelingen. Waarschuw daarom uw kinderen! Laat ze goed op hun spullen letten. Telefoons en toebehoren voor het beluisteren van muziek zijn aantrekkelijk voor grijpgrage vingers. 

Ontspanning

Tijdens Hemelvaartsdag was het meteen goed vol bij het weer opengestelde Lammetjeswiel. Het was druk, maar goed te doen dankzij het verantwoordelijkheidsbesef van de mensen die ontspanning zochten. Net als op de Kortlandsekade was iedereen was goed aanspreekbaar en deed zijn best, zeker als daarom werd gevraagd. Bij een andere magneet, Hornbach was het afgezien van de eerste uren relatief rustig. Aanwijzingen van het personeel werden goed opgevolgd. Wel schrok ik – met velen – van een vervelend verkeersincident waarbij een verkeersregelaar tussen een auto en aangekoppelde aanhangwagen terechtkwam. Alle aandacht van onze hulpdiensten deed het ergste vrezen. Gelukkig bereikte ons al vrijdagochtend 22 mei het bericht dat de verkeersregelaar het ziekenhuis mocht verlaten. Wij wensen hem een volledig herstel en bemoedigen en danken de betrokken bedrijven voor hun inzet bij het in goede banen leiden van het drukke verkeer.

Teststraat Covid-19  

Medewerkers van zorg- en onderwijsorganisaties in de regio Zuid-Holland Zuid kunnen zich bij gezondheidsklachten laten testen op het coronavirus. Aan de Oranjelaan in Dordrecht staat een teststraat. We gaan ernaar toe dat meer groepen en uiteindelijk iedereen met klachten zich kan laten testen. Alle verwijzingen lopen via de huisarts. Om al deze testen mogelijk te maken wordt gekeken naar mogelijkheden om op meer plekken in de regio teststraten in te richten. Deze vraag is ook aan Alblasserdam gesteld. Een ondernemer is al bereid gevonden een deel van zijn terrein en gebouwen beschikbaar te stellen. Zodra de voorbereidingen zijn afgerond en we hier meer over kunnen vertellen, hoort u natuurlijk van ons. Ook de andere niet-professionele zorgverleners kunnen zich straks laten testen in de teststraat. Dit zijn o.a. mantelzorgers of vrijwilligers in de palliatieve thuiszorg. Voorwaarde is wel dat men minimaal 24 uur klachten moet hebben. Meer info vindt u via de de website ZHZVeilig en de website van de GGD Zuid-Holland Zuid.

Versoepeling gaat door

Op 19 mei hebben premier Rutte en minister De Jonge aangekondigd dat de voorgenomen versoepelingen per 1 juni kunnen doorgaan. Premier Rutte: “De ruimte die er nu is hebben we met elkaar verdiend door de regels na te leven”.  Samen met de lokale horecaondernemers, Landvast, kerkbestuurders, scholen, kinderopvang, bedrijven en instellingen bekijken en overleggen we wat de versoepelingen voor ons dorp betekenen en hoe mensen  zich aan de afstand- en hygiëneregels kunnen houden.
Ik heb gemerkt dat  over de regels rondom groepsvorming, samenkomsten en afstand houden wat verwarring is. Kort gezegd komt het erop neer dat afstand houden nog steeds geldt, samen met hygiënevoorschriften. Voor uitleg over alle regels is het goed om de berichtgeving van gemeente en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid  te blijven volgen.

Oproep aan de jeugd

Ondertussen is de oproep van de minister-president aan alle jongeren ook in Alblasserdam gehoord. Jeugdland, Jeugd-Punt, Jongerenwerk, ABC-team, scholen en verenigingen reageerden al met spontane reacties. Onder regie van wethouder Zandvliet wordt van, voor en door de jeugd gewerkt aan Alblasserdamse suggesties voor een succesvolle aanpak van deze crisis én voor een toekomstbestendige 1,5 meter aanpak.

Ondernemers en winkeliers

Naarmate de coronacrisis voortduurt voelen we in toenemende mate de zorg over de gevolgen. Daarom een compliment aan het adres van ondernemers en winkeliers omdat zij de wil tonen er samen uit te komen. De overleggen met elkaar en de constructieve bijdragen van ondernemers, winkeliers en de winkeliersverenigingen hebben hun vruchten afgeworpen. Zo is ondanks de dwingende opstelling van hekwerken in winkelcentrum Makado inmiddels een duidelijker looproute ontstaan. Daarbij blijft ons eigen gedrag belangrijk! Houd afstand van elkaar, geef elkaar de ruimte en toon wat begrip. Alleen samen kunnen we deze gezondheidscrisis succesvol aanpakken.Burgemeester Jaap Paans

Steun en begrip in Alblasserdam 

Velen van u zetten zich op allerlei grote en kleine manieren in om anderen te helpen en te steunen. Dat gebeurt vaak ongezien, we vinden dat ook gewoon. Soms gebeurt er iets speciaals, zoals afgelopen week bij de Alblasserdamse Wil van Hoeckel. Zij kreeg van haar familie een muzikaal optreden voor haar woning cadeau ter ere van haar verjaardag.

Maar ook zorg over respect

Vorige week heb ik mijn zorg gedeeld over de manier waarop wij soms met elkaar omgaan en elkaar op soms ongepaste wijze de maat nemen. Afgelopen donderdag was ik blij verrast omdat mensen op de Kortlandsekade goed aanspreekbaar waren en positief in gesprek gingen met de toezichthouders. Dit respect voor elkaar doet mij goed. Ik hoop dat dit er ook is als mensen de behoefte voelen om elkaar te herinneren aan de 1,5 meter.  Het is moeilijk om afstand te houden, we zijn het gewoon nog niet gewend. Oordeel daarom niet te hard over elkaar. Er is immers altijd nog een keuze: drukke plaatsen kunnen en moeten vermeden worden. Dus mensen, neem uw verantwoordelijkheid, houd nog altijd de 1,5 meter afstand maar kies ervoor die drukkere plaatsen zoveel mogelijk te mijden. Ga winkelen als het rustig is. En als dat niet mogelijk is, benader elkaar dan in ieder geval met begrip en respect. Dan komen we er samen wel uit! Laten we de positieve lijn vasthouden en onze verantwoordelijkheid blijven nemen. Zo werken we met elkaar op 1,5 meter afstand aan een steeds meer versoepeling van de maatregelen.

Hartelijke groet,

Uw burgemeester 
Jaap Paans