Tips voor wie geldzorgen heeft door coronacrisis

De Geldkrant Special van het Nibud staat in het teken van de coronacrisis.

Heeft u door het coronavirus minder inkomen of maakt u zich zorgen over wat de crisis financieel voor u betekent? U leest meer informatie en handige adviezen in de geldkrant van het Nibud.