Informatie voor personeel in vitale processen

Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Voor u is er opvang op school en het kinderdagverblijf.

Zorgpersoneel en personeel dat werkt aan vitale processen

Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland. Voor kinderen van ouders die in de zorg en vitale processen werken wordt opvang georganiseerd.

Personeel in kinderopvang en onderwijs

Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.

Noodopvang voor kinderen

Heeft u een cruciaal beroep of werk u in een vitaal proces (bijvoorbeeld de zorg of het openbaar vervoer) en maakt u nog geen gebruik van kinderopvang? Dan kunnen uw kinderen na schooltijd alsnog naar de noodopvang. Wij vragen u om eerst te kijken of u de opvang op een andere manier kunt regelen. Bijvoorbeeld bij een buurvrouw of bij een vriendin. Lukt dit niet of niet meer? Stuur dan een mail naar mevr. L ter Stege, beleidsmedewerker Onderwijs en Kinderopvang van de gemeente Alblasserdam. U ontvangt dan een aanmeldformulier.