Burgemeester Jaap Paans praat u bij over de coronacrisis

Beste Alblasserdammers,

Als burgemeester van Alblasserdam wil ik u graag even bijpraten. Het coronavirus had ons ook deze week in zijn greep. Bij zes mensen in onze gemeente is inmiddels vastgesteld dat ze besmet zijn, maar vermoedelijk is het aantal hoger. De mensen die ziek zijn en hun naasten wens ik kracht en sterkte toe. Waar mogelijk ben ik in contact met hen. Om te luisteren, steun te geven, mee te leven. Op weg naar hopelijk een goed en gezond herstel voor iedereen.

In deze lastige tijden leef ik mee met alle 20.000 Alblasserdammers. Ik dank u voor de vele reacties die ik deze week heb gekregen op de videoboodschappen voor kinderen, eindexamenkandidaten en het hele dorp. Laat ik hier nog een keer benadrukken dat ik er als burgemeester voor u ben.

Dat betekent dat ik soms ook maatregelen moet nemen waar niet iedereen blij mee is. Zo heb ik deze week besloten om het college van burgemeester en wethouders voor te stellen Het Lammetjeswiel en de sportparken Molenzicht en Souburgh af te sluiten. In de tekst op de borden stond ten onrechte dat dit alleen was gebeurd na klachten van omwonenden dat er overlast was. Daarvoor heb ik de verantwoordelijkheid genomen en ik heb mijn excuses aangeboden. Natuurlijk hebben de ontwikkelingen rond het coronavirus en de bestrijding ervan ook een rol gespeeld in onze afwegingen bij het besluit tot het sluiten van deze drie plekken. Inzet is om geen verdere plekken af te sluiten. U kunt daarbij helpen door u aan de gedragsaanwijzingen en de noodverordening te houden.

Het kabinet heeft begin deze week namelijk nieuwe, strengere regels ingevoerd om te voorkomen dat het virus zich ongecontroleerd verspreidt. Die strengere regels waren nodig nadat vorig weekend bleek dat een aantal Nederlanders zich er weinig van aantrok. Ook hier in Alblasserdam. Ik wil u nogmaals op het hart drukken dat het menens is. We mogen dit virus niet onderschatten. Het gesprek dat wij als burgemeesters gisteren met de bestuursvoorzitter van het Erasmus Medisch Centrum mochten voeren heeft duidelijk gemaakt dat er nog weken lang een strenge aanpak nodig is om de hoeveelheid besmettingen te verminderen. Die vermindering lukt alleen als we daar met alle Alblasserdammers bij helpen door ons gedrag aan te passen. Mede daarom is ook besloten dat de markt in Alblasserdam voorlopig niet doorgaat.

Ook in onze regio is een nieuwe noodverordening van kracht. Groepsvorming is verboden in de volledige openbare regio Zuid-Holland-Zuid, dus ook in Alblasserdam. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die geen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Er is geen sprake van groepsvorming als mensen deel uitmaken van hetzelfde huishouden of als kinderen tot en met 12 jaar samen spelen onder toezicht van een of meerdere ouders, die 1,5 meter afstand bewaren. 

Alle samenkomsten zijn tot 1 juni 2020 verboden. Het kabinet maakt enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen. Daarbij mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dat geldt ook voor samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard. De regel is dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Weet dat wij er bij iedereen op aandringen om de groepen zo klein mogelijk te houden. 'Maximaal 30' is een bovengrens, geen streefgetal.

Beste mensen. Ik merk en zie dat het overgrote deel van onze inwoners zich houdt aan de regels. Ik vind het heel bijzonder om te zien hoe wij in Alblasserdam met deze situatie omgaan. We helpen elkaar, we hebben oog voor elkaar en we zijn er voor elkaar. Juist in deze moeilijke tijd wordt duidelijk in wat voor mooi dorp we wonen.

Toch is het nodig om de nieuwe regels te handhaven. Daarom zal er dit weekend regelmatig en op verschillende plaatsen gesurveilleerd worden. Bij overtreding van de regels volgt eerst een waarschuwing, een verzoek tot verspreiding en verwijdering en als dat niet helpt kan daarna een boete volgen van 400 euro voor particulieren en 4000 euro voor bedrijven. 

Nee, dat doen we niet omdat we graag bekeuringen geven. We doen dit omdat we willen voorkomen dat het virus zich verspreidt. We doen dit om onszelf en anderen te beschermen. Dat moeten we met ons allen doen. Het virus verspreidt zich niet vanzelf. Wij verspreiden het als we ons niet aan de regels houden.

Tenslotte:
Dit is een gezondheidscrisis met grote maatschappelijke en economische effecten. Het zal lang duren voordat we helemaal uit de crisisaanpak zijn en overgaan naar de nazorg. Voor alle betrokkenen en getroffenen is dit zwaar. Voor u, voor de zorgverleners maar ook voor de bestuurders die soms moeilijke keuzes moeten maken. 

Met de wethouders heb ik afgesproken dat ook wij op elkaar letten. Ik startte deze crisis met ziekte. Was 2,5 week uitgeschakeld. Om dit gezond vol te houden hebben we de taken wat verdeeld. Zo onderhouden de wethouders namens de gemeente de contacten in hun eigen netwerken. Waar nodig spring ik bij en bied ik een luisterend oor. 

In de weekenden nemen de wethouders bij toerbeurt de burgemeester waar als loco-burgemeester. Komend weekend van 28 en 29 maart is dat loco-burgemeester Arjan Kraijo. Waar nodig zal hij via social media namens mij communiceren over zaken die voor u en ons dorp van belang zijn.

Dit weekend gaat de zomertijd in. In nacht van zaterdag op zondag gaat de klok om 2.00 uur een uur vooruit. Dat betekent dat het in de avonden langer licht zal zijn. De natuur komt in deze periode volop tot leven. En ik hoop dat ook ons maatschappelijk leven weer snel tot bloei zal komen.

Ik wens iedereen in ons dorp een gezond en goed weekend!

Jaap Paans Foto van de Burgemeester Jaap Paans
Uw burgemeester