Boodschap van locoburgemeester vanwege coronavirus

Beste Alblasserdammers,

Sinds gisteren, 12 maart 2020, zijn er aanvullende landelijke maatregelen aangekondigd door minister-president Mark Rutte, minister van VWS Bruno Bruins en het RIVM vanwege het coronavirus.

Deze maatregelen hebben een behoorlijke impact op ons dagelijks leven, zowel landelijk als in ons dorp. De ernstige situatie met betrekking tot het coronavirus is aanleiding tot deze ingrijpende maatregelen, soms met grote gevolgen. Bijvoorbeeld de maatregel om bijeenkomsten van meer dan 100 mensen te schrappen. Dit maakt dat juist nu het belangrijk is er te zijn voor elkaar.

Betrokken

In Alblasserdam zijn we betrokken op elkaar en nemen we in zo'n situatie samen onze verantwoordelijkheid. Ik zie inmiddels dat verenigingen, kerken, (maatschappelijke) partners, scholen, ondernemers en bedrijven al veel van de landelijke maatregelen hebben doorgevoerd. Dit alles met als doel verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ik wil mijn waardering hiervoor uitspreken en ben u allen dankbaar voor uw begrip en inzet hierop. 

Omzien naar elkaar

Zoals het er nu voorstaat blijven de ingezette maatregelen bestaan tot eind deze maand. We zullen elkaar daarom zeker nodig hebben de komende periode. Ik vraag u daarom om te blijven zien naar uw naaste(n) en diegenen die dat juist nu nodig hebben. Door er voor elkaar te zijn en ieder onze verantwoordelijkheid te nemen staan we samen sterker in het doorstaan van deze crisis.

Informatie

Ik kan mij voorstellen dat u vragen heeft. Voor vragen over het coronavirus verwijs ik u naar de website van het RIVM, of telefoonnummer 0800-131 en naar de website van de GGD Zuid-Holland Zuid of telefoonnummer (078) 7708580. Heeft u vragen die bedoeld zijn voor de gemeente dan kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 14078 of uw contactpersoon bij de gemeente bellen of mailen.

Ik wens u namens het gemeentebestuur veel kracht en wijsheid toe.

Hartelijke groet,

Peter Verheij 
Locoburgemeester Alblasserdam