Maart 2020

 • Nieuws over het coronavirus: update 24 maart

  04 maart 2020

  Het coronavirus verspreidt zich door Nederland. In dit artikel leest u wat de ontwikkelingen zijn rondom het coronavirus en wat u zelf kunt doen. Dit artikel wordt steeds bijgehouden met de laatste, nieuwe ontwikkelingen. Vragen? Bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351.

 • Boodschap van locoburgemeester vanwege coronavirus

  13 maart 2020

  Beste Alblasserdammers,

  Sinds gisteren, 12 maart 2020, zijn er aanvullende landelijke maatregelen aangekondigd door minister-president Mark Rutte, minister van VWS Bruno Bruins en het RIVM vanwege het coronavirus.

 • Twee inwoners besmet met coronavirus

  17 maart 2020

  Vandaag is bekend geworden dat twee inwoners van Alblasserdam besmet zijn geraakt met het coronavirus. Het gemeentebestuur leeft mee met de patiënten.

 • Betere inzameling van diverse afvalsoorten

  17 maart 2020

  Samen met afvalverwerker HVC voeren we dit voorjaar belangrijke verbeteringen door in de inzameling van plastic, metaal en drankenkartons (PMD), textiel en papier. Een verruiming van de openingstijden van de milieustraat Noordpolder maakt het voor inwoners bovendien makkelijker om grof afval in te leveren. De maatregelen zijn bedoeld om het scheiden van afval een impuls te geven, zoals de gemeenteraad in november vorig jaar in een motie vroeg. Het doel is nog steeds om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar 100 kilo per inwoner.

 • Geldzorgen? Zoek hulp of gebruik een regeling

  18 maart 2020

  Heeft u geldzorgen maar weet u niet bij wie u moet aankloppen? Deze week ontvangt iedereen een kaart in de brievenbus met daarop een overzicht van regelingen en organisaties die kunnen helpen.

 • Het coronavirus: steun voor ondernemers

  20 maart 2020

  Het coronavirus treft ook het bedrijfsleven. Daarom hebben rijk en gemeente steunmaatregelen voor ondernemers in het leven geroepen.

 • Kabinet scherpt maatregelen coronavirus aan

  23 maart 2020

  Het kabinet heeft maandag 23 maart aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Vergunningen voor evenementen ingetrokken tot 1 september

  14 oktober 2020

  Vanwege het coronavirus zijn vergunningen voor evenementen met publiek tot 1 september ingetrokken. Ook informatieavonden van de gemeente gaan niet door. De betrokkenen worden hierover nog nader geïnformeerd. Dodenherdenking en Bevrijdingsdag (4 en 5 mei) verlopen dit jaar op een sobere en passende manier, zonder publiek. Ook hierover geven wij later meer informatie.

 • Afsluiting sportparken en Lammetjeswiel

  24 maart 2020

  Het college van B&W heeft op 24 maart besloten sportpark Souburgh, sportpark Molenzicht en recreatiegebied het Lammetjeswiel tot 1 juni 2020 geheel te sluiten. Dit besluit is genomen op grond van artikel 2:47A van de Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2019.

 • Borden afsluiting Lammetjeswiel en sportparken aangepast

  25 maart 2020

  De snelle afsluiting van het Lammetjeswiel (en de sportparken Molenzicht en Souburgh) op dinsdag 24 maart vanwege baldadigheid, overlast en vernielingen, en de reacties uit de samenleving vragen om nadere uitleg.

 • Informatie voor personeel in vitale processen

  24 maart 2020

  Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Voor u is er opvang op school en het kinderdagverblijf.

 • Situatie coronagevallen en zorg

  25 maart 2020

  Hoe gaat het met de verspreiding van het virus en hoe gaat het in de zorg?

 • Hamster niet en kijk uit voor mensen die kwaad in de zin hebben

  20 maart 2020

  Er is geen aanleiding om extra veel inkopen te doen. Weet dat er mensen zijn die misbruik willen maken van de situatie.

 • Burgemeester Jaap Paans praat u bij over de coronacrisis

  27 maart 2020

  Beste Alblasserdammers,

  Als burgemeester van Alblasserdam wil ik u graag even bijpraten. Het coronavirus had ons ook deze week in zijn greep. Bij zes mensen in onze gemeente is inmiddels vastgesteld dat ze besmet zijn, maar vermoedelijk is het aantal hoger. De mensen die ziek zijn en hun naasten wens ik kracht en sterkte toe. Waar mogelijk ben ik in contact met hen. Om te luisteren, steun te geven, mee te leven. Op weg naar hopelijk een goed en gezond herstel voor iedereen.

 • Tips voor wie geldzorgen heeft door coronacrisis

  27 maart 2020

  De Geldkrant Special van het Nibud staat in het teken van de coronacrisis.

 • Geboorteaangifte kan nu ook digitaal

  31 maart 2020

  Kersverse ouders kunnen nu ook digitaal de geboorte van hun kind aangeven. Zij kunnen dat vanuit huis doen en dat is in deze tijden van sociale afstand wel zo fijn.

 • Nestkastjes en insectenhotels om eikenprocessierups te bestrijden

  31 maart 2020

  Met 100 nestkasten voor zangvogels, 100 kasten voor vleermuizen en 100 insectenhotels binden we de strijd aan met de eikenprocessierups.