Iemand een lintje bezorgen? Dat kan!

Wie verdient wat u betreft een lintje? Nog tot 1 augustus kunt u iemand voordragen voor de traditionele Lintjesregen in april volgend jaar.

 Het is een mooi gebaar om mensen die zich inzetten voor de samenleving erkenning te geven in de vorm van een Koninklijke Onderscheiding. Dat kan alleen als iemand uit zijn of haar omgeving een aanvraag indient. Hieronder leest u waar u moet beginnen. 

  • Onderzoek of de persoon in kwestie een onderscheiding op prijs stelt. U kunt deze vraag voorzichtig stellen aan een partner of familielid.
  • Ga na of degene die u op het oog hebt minimaal vijftien jaar actief is (geweest) als vrijwilliger en daaraan gemiddeld zes uur per week besteedt of heeft besteed. 
  • Ga naar de website www.lintjes.nl om een zogeheten voorstelformulier te downloaden en in te vullen. Heeft u vragen of ondervindt u hindernissen? Neem dan contact op met Caroline Smits of via c.smits@alblasserdam.nl / 078-770 6010 of bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl 

Algemene of bijzondere gelegenheid

U kunt een aanvraag doen voor de zogeheten algemene gelegenheid. Daarmee wordt de lintjesregen bedoeld die doorgaans een dag voor Koningsdag plaatsvindt. Als iemand op een bepaalde datum jubileert of afzwaait, kunt u ook voorstellen dat het lintje op die dag wordt uitgereikt. Dat heet een bijzondere gelegenheid. Houd er rekening  mee dat de procedure die moet worden doorlopen voor een bijzondere gelegenheid minimaal vijf maanden in beslag neemt. De aanvraag moet worden goedgekeurd door onder meer de burgemeester, de commissaris van de Koning en het Kapittel voor Civiele Orden. Als laatste geeft de Koning goedkeuring.

Een koninklijke onderscheiding