Aangepast hondenbeleid van kracht

Om overlast van honden(poep) te beperken en de regels voor hondenbezitters zo eenvoudig mogelijk te maken heeft de gemeente het beleid aangepast.

Er zijn regels voor het uitlaten van honden en opruimen van hondenpoep binnen de bebouwde kom, in parken en in het buitengebied.

Binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom lopen honden aan de lijn, behalve in aangewezen losloopgebieden. Hondenpoep opruimen moet altijd, ook in de losloopgebieden. Sommige gebieden zoals speeltuinen en skateparken zijn verboden voor honden, ook als ze zijn aangelijnd. 

In de parken

In de parken binnen de gemeente gelden dezelfde regels als in de bebouwde kom. Er is een aanlijnplicht en een opruimplicht. Alleen in de aangewezen gebieden mogen honden los lopen. Een uitzondering is het Lammetjeswiel waar in een deel een tijdelijk hondenverbod geldt van 1 mei tot 1 oktober. Het strand, de ligweiden en het gebied met speeltoestellen zijn dan verboden voor honden. In deze periode mogen honden alleen kort aangelijnd op het pad lopen. Van 1 oktober tot 1 mei is het gebied weer losloopgebied met opruimplicht. De informatieborden bij het Lammetjeswiel worden op korte termijn nog aangepast.

In het buitengebied

In het buitengebied mogen honden loslopen, mits dit veilig is voor u, de hond en anderen. Opruimen hoeft niet, maar is wel prettig voor uw dorpsgenoten.

Regels simpeler gemaakt

Beleid houden we regelmatig tegen het licht. De reden hiervoor was in dit geval onduidelijkheid over verschillende soorten losloopgebieden en een verouderde kaart met hondenuitlaatgebieden. We hebben het beleid simpeler gemaakt en kleine aanpassingen gedaan. Voor hondenbezitters en andere belangstellenden was er in december een informatieavond over de aanpassingen. Inmiddels is het beleid vastgesteld en is er een zogenoemd aanwijzingsbesluit genomen. Meer informatie en de actuele kaart met losloopgebieden vindt u op de pagina over hondenuitlaatplaatsen.

Hondje naast kombord van Alblasserdam