Vergunningparkeren in West Kinderdijk

De afgelopen maanden heeft de klankbordgroep ‘Parkeren’ gewerkt aan een concreet invoeringsplan voor het vergunningparkeren in West Kinderdijk en Kinderdijk/Nieuw-Lekkerland.

De klankbordgroep heeft in samenwerking met betrokken partijen, waaronder bewoners aangegeven het vergunningparkeren zo snel mogelijk in te voeren. 

Parkeerverordening

De Alblasserdamse raad stelt de parkeerverordening naar verwachting op 29 september 2020 vast. Het uitgeven van een definitieve, formele op naam gestelde vergunning is op korte termijn niet mogelijk in verband met de officiële procedures. Dit is wel haalbaar vanaf 1 januari 2021. 

Tijdelijke oplossing

Daarom worden nu in overleg met de bewoners andere tijdelijke opties onderzocht om toch zo snel mogelijk een vorm van vergunning-parkeren te kunnen invoeren. Enkele kansrijke mogelijkheden worden op verzoek van de colleges van B&W nu verder onderzocht.

Leefbaarheid verbeteren

Eerder dit jaar zijn bewoners van West Kinderdijk tijdens informatiebijeenkomsten bijgepraat over het invoeren van vergunningparkeren. Het belangrijkste doel hiervan is de leefbaarheid in West-Kinderdijk en omgeving te verbeteren. Zo wordt voorkomen dat bezoekers aan het Werelderfgoed Kinderdijk en niet-inwoners parkeren op parkeerplaatsen die bedoeld zijn voor de inwoners.