Doelen voor duurzame energie vastgesteld

In de regio Drechtsteden moeten vóór 2030 minimaal 12.000 woningen aardgasvrij zijn en aangesloten zijn op een warmtenet. Ook gaat de regio onderzoeken op welke plekken duurzame energie (in de vorm van zonne- en windenergie) opgewekt kan worden. Deze ambities staan in de concept-Regionale Energiestrategie (RES).

Het document helpt de regio Drechtsteden om bij te dragen aan de maatregelen die nationaal zijn afgesproken in het Klimaatakkoord. Bij de nadere uitwerking is een goede balans tussen lusten en lasten belangrijk. We moeten rekening houden met de leefbaarheid en kwaliteit van het landschap en zoeken naar oplossingen die ook banen creëren. Daar worden overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecorporaties en maatschappelijke organisaties bij betrokken.

Zon, wind en (rest)warmte

In het plan staat onder meer dat er veel kansen liggen voor zonnepanelen op grote daken van bedrijven, kantoren en maatschappelijke instellingen en in bermen, op (voormalige) stortplaatsen en op braakliggende gebouwen. Daarnaast komt er een onderzoek naar de mogelijkheden voor wind- en zonne-energie langs de A15 en A16 en van zonne-energie bij rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. Ook wordt bekeken of het elektriciteitsnet beter benut en uitgebreid kan worden. In sommige gemeenten liggen al warmtenetten. Voor de verwarming van panden is het benutten van direct bruikbare warmte het beste, zoals restwarmte en warmte uit de bodem (geothermie). Er hoeft dan minder elektriciteit via zonne- en windenergie opgewekt te worden. Daarna zijn warmtepompen met warmte uit datacenters of retourwarmte van een warmtenet een goede bron. 

Participatie

De concept-RES is opgesteld door de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, de Waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland én de provincie Zuid-Holland met partners van het Energieakkoord Drechtsteden. Deze week hebben alle B&W-colleges van de zeven gemeenten in de regio Drechtsteden met de concept-RES voor de Drechtsteden ingestemd. Na de zomervakantie buigen de gemeenteraden zich over het document en start een participatietraject.

Meer informatie staat op www.drechtstedenenergie.nl/res