Waterschap oefent langs dijken met hoogwater

Vrijwilligers en medewerkers van Waterschap Rivierenland oefenen zaterdag 25 januari met een situatie van bedreigend hoogwater op de rivier en storm vanaf zee. Dijkwachten lopen die ochtend de dijken langs Lek, Noord en Beneden-Merwede nauwkeurig na.

De oefening is op de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer en op de dijken tussen Kinderdijk en het veer in Boven-Hardinxveld. De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief.
De dijkwachten zien zogenaamd zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, zoals drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. Deze schades worden gemeld aan de dijkpost in Groot-Ammers, die waar nodig maatregelen treft.

Waarnemers

Bewoners die in de buurt van een zogenaamde schade wonen, krijgen van het waterschap over de oefening te horen. Ook gemeenten en hulpdiensten zijn op de hoogte. Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt.

Hoogwater in 1995

In 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater ook in onze regio hoog tegen de dijken stond. De dreiging was zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. Sindsdien is er veel gebeurd: rivieren kregen de ruimte en dijken werden versterkt. Het veranderende klimaat stelt nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst. Waterschap Rivierenland staat stil bij 1995. Kijk op: www.waterschaprivierenland.nl/hohohoogwater.
Dijkwachten in actie