Overlast door onbeheerde voertuigen

De gemeente krijgt geregeld meldingen over onbeheerde recreatievoertuigen en aanhangwagens die langere tijd op de openbare weg geparkeerd staan. Dit zorgt voor overlast en irritaties. Bovendien houden de voertuigen een parkeervak bezet.

Daarom heeft de raad in haar vergadering van 17 december 2019 de Wegsleepverordening Alblasserdam vastgesteld. De verordening beschrijft de werkwijze van de gemeente bij het wegslepen van voertuigen. De verordening is na te lezen op de website overheid.nl. De Wegsleepverordening is op 1 januari 2020 ingegaan.