Vuurwerkschade jaarwisseling blijft beperkt

De positief ingestoken vuurwerkcampagne waarbij de samenleving nauw betrokken was, heeft in grote mate geleid tot een feestelijk verloop van de jaarwisseling, zonder incidenten. Er is helaas wel schade te betreuren. Tot nu toe zijn er 20 vastgestelde schades. Het schadebedrag tot op heden is € 8250,--.

Onder andere een speeltuintje, enkele ondergrondse containers, afvalbakken en verkeersborden zijn beschadigd. Een jaar geleden hebben we een eerste schadebedrag gemeld van € 7600,--, exclusief de schade aan de Jongerenontmoetingsplek.

Vuurwerkafval

De ophaalactie van vuurwerkafval was succesvol. Er is 30 kubieke meter aan vuurwerk opgehaald. Dat is meer dan vorig jaar, toen ging het om 25 kubieke meter.

Tevreden

Burgemeester Paans: ,,Ik kijk terug op een feestelijk verloop van de jaarwisseling. De positief ingezette campagne heeft hier in grote mate aan bijgedragen. Er zijn geen incidenten geweest en de inzet van hulpverleners was beperkt. Iedere euro aan schade is er natuurlijk één teveel. Vooralsnog is het schadebedrag minder dan vorige oudjaarsnacht. Maar het gaat wel om gemeenschapsgeld en we betalen daar met elkaar de prijs voor. Het enige aandachtspunt is wat mij betreft het voortijdig afsteken van vuurwerk in de aanloop naar oud- en nieuw en de daarmee gepaard gaande overlast. Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan een goed verloop van oud- en nieuw, aan het kindvriendelijke- en diervriendelijke uur en voor het opruimen van het vuurwerkafval. Al met al ben ik tevreden."