Controle op bezit van honden

Voor onder meer onze gemeente verzorgt SVHW de hondenbelasting. Jaarlijks controleert LEGITIEM BV hiervoor het hondenbezit. Dit jaar begint de controle op 12 februari en duurt tot en met mei.

De controleurs kunnen zich legitimeren als werknemer bij LEGITIEM BV. Komen zij een hond tegen waarvoor de eigenaar geen belasting betaalt, dan melden zij dat bij SVHW.

Geef het door

Hoeveel hondenbelasting u betaalt, is afhankelijk van het aantal honden dat u bezit. Heeft u (sinds kort) een hond? Dan moet u dit doorgeven. Heeft u geen hond meer of vertrekt u naar een andere gemeente? Meld dit bij SVHW. U ontvangt dan mogelijk teveel betaald belastinggeld terug. U kunt uw hond aanmelden door op www.svhw.nl bij ‘Mijn SVHW’ in te loggen met uw DigiD. Maar u kunt uw hond ook telefonisch aanmelden via (0186) 577 222 of (0800) 02 00 873.
Hondje bij Alblasserdam-bord