We gaan voor nieuwe energie! Denkt u met ons mee?

De komende maanden gaan we meerdere keren met inwoners en deskundigen in gesprek om te horen welke kansen er zijn op het gebied van nieuwe energie en waar we rekening mee moeten houden. Uw mening is belangrijk!

We hebben tot aan de kerstvakantie twee thema’s: 'Zon in restruimten' en 'Zoekgebieden voor opwek van grootschalige duurzame energie'. Doet u mee? Op het Energie-participatieplatform vindt u alle informatie en kunt u online meedenken én meepraten! 

Zon in restruimten

Overal in het landschap en in uw omgeving zijn ruimtes waar niet zo veel mee gebeurt of waar functies kunnen worden gecombineerd. Denk bijvoorbeeld aan bermen, (voormalige) stortplaatsen en braakliggende terreinen waar geen bouwplannen voor zijn. We zouden die kunnen gebruiken voor de opwekking van groene energie met zonnepanelen, oftewel 'Zon in restruimten'. Daarbij willen we het open landschap zoveel mogelijk beschermen. 

U kent uw (directe) omgeving het beste. Daarom gaan we graag met u in gesprek. Wat vindt u een geschikte locatie voor 'Zon in restruimten'? En aan welke voorwaarden moeten deze locaties volgens u voldoen? Laat het ons weten via de enquête op het Energie-participatieplatform

Opwekking van grootschalige duurzame energie (zoekgebieden)

Met zonneparken en windturbines kunnen we een grote slag slaan in het opwekken van duurzame energie. In de Drechtsteden zijn hierover al verschillende gesprekken gevoerd. We hebben drie gebieden benoemd om te onderzoeken voor grootschalig opwekking van duurzame energie. We organiseren voor elk gebied een online bijeenkomst. Laat u informeren over de ambitie van de Drechtsteden. En laat ons vooral weten wat voor u belangrijk is in het zoekgebied. Meld u aan voor de online bijeenkomst via het Energie-participatieplatform

Wanneer: maandag 14 december (Kijfhoek), dinsdag 15 december (A16) en donderdag 17 december (A15)
Tijd: 19.30 – 21.15 uur
Locatie: Online via het Energie-participatieplatform