Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 ingegaan

Sinds dinsdag 1 december geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet is de basis voor de coronamaatregelen.

De wet maakt regionale noodverordeningen overbodig. De noodverordening die als laatste gold is dan ook ingetrokken. Meer hierover leest u op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.