Stook goed en denk aan de buren

In de winter gaan veel houtkachels weer aan. Om overlast te voorkomen is het soms beter om een dagje geen hout te stoken. Die oproep doen wij als gemeente samen met de omgevingsdienst.

Goed stoken

De gemeente en omgevingsdienst krijgen elke winter meldingen van overlast door rook en geur. Dat is niet zo vreemd want bij goed stoken komt wel wat kijken. Moet het schuifje van je kachel nu open of dicht? Is het handig om het vuur met oud papier aan te steken? Leg je de kleine houtjes nu boven of onderop? En hoe herken je eigenlijk 'goed' vuur? U leest alle tips op de pagina over houtstook op onze website.

Wees een goede buur

Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen het belangrijk vindt om rookoverlast in hun omgeving te beperken, waarvan 77% ook bereid is om kleine maatregelen te nemen (bron: RIVM ). Veel buren hebben geen idee dat ze overlast veroorzaken. Daarom kan een gesprek met uw buren heel nuttig zijn. U kunt onze stooktips ook delen in de Buurtapp.

Zelf uw kachel inspecteren

Goed onderhoud speelt ook een rol, zoals elk jaar even de schoorsteen laten vegen. Voor iedere eigenaar van houtkachels is er een zelfinspectie. Met deze checklist weet u in tien minuten of uw kachel aan de eisen voldoet. U vindt de checklist op de pagina over houtstook.

Sla soms een dagje over

Ook handig is stookwijzer.nu. Daar ziet u wanneer het vuur beter uit kan blijven. Dit is vooral bij windstil of mistig weer. Op zulke dagen blijft de rook hangen en heeft u rondom het huis veel luchtvervuiling en sneller rook- en geurhinder.

Samen sterk voor schone lucht

In Nederland wordt houtstook steeds vaker genoemd als vervuiler van de lucht. 11% van de fijnstof in Nederland komt door houtstook (bron: RIVM). Beter stoken is een van de oplossingen, maar bijvoorbeeld ook strengere eisen voor houtkachels is belangrijk. Daarnaast wordt gekeken naar andere oorzaken die helpen bij een schonere lucht. Denk aan overheden die strenge eisen stellen aan de uitstoot door de industrie of schoner verkeer. 

Foto houtkachel webformaat