Kees Jongmans (PvdA) benoemd als tijdelijk wethouder in Alblasserdam

Dinsdagavond 15 december heeft de gemeenteraad van Alblasserdam in een digitale vergadering Kees Jongmans benoemd als tijdelijk wethouder in Alblasserdam.

Ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad heeft de beoogd wethouder in de raadszaal van gemeentehuis 'De Rederij' de belofte afgelegd. De raadsleden namen allen digitaal deel aan deze bijzondere vergadering van de raad. 

De PvdA Alblasserdam heeft Kees Jongmans voorgedragen als vervanger voor wethouder Dorien Zandvliet, die voor de wettelijke periode van 16 weken ziekteverlof heeft. 

Kees Jongmans (72 jaar) is gedurende twee periodes (8 jaar) wethouder geweest voor de PvdA in de gemeente Roosendaal, met onder meer de portefeuilles zorg & welzijn, jeugd en onderwijs. Daarnaast heeft hij brede ervaring in leidinggevende functies bij diverse gemeentes op het gebied van ruimte en economische ontwikkeling. Sinds zijn pensionering in 2014 is Kees Jongmans bestuurlijk actief in meerdere organisaties waaronder thuiszorg- en jeugdzorginstellingen.

De burgemeester geeft aan verheugd te zijn met deze benoeming. "Allereerst wensen we Dorien Zandvliet veel beterschap toe en een voorspoedig herstel. We heten Kees Jongmans van harte welkom in onze gemeente. We zijn blij dat het college weer voltallig aan de slag kan".

Kees Jongmans en Jaap Paans

Foto van de benoeming op 15 december 2020 met links Kees Jongmans en rechts burgemeester Jaap Paans.