Juiste WOZ-waarde belangrijk voor iedereen

Het SVHW, de instantie die de lokale belastingen heft namens de gemeente, is op dit moment volop bezig met het zorgvuldige bepaling van WOZ-waarden. Het is belangrijk dat de WOZ-waarde goed is. Een aantal belastingen, waaronder de OZB-belasting, is namelijk gebaseerd op deze WOZ-waarde.

De komende tijd informeert de SVHW u over het tot stand komen van de WOZ-waarde en wat u kunt doen wanneer u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde. Het bepalen van de WOZ-waarde blijft immers mensenwerk.

Andere redenen voor een juiste WOZ-waarde

De Rijksbelastingdienst bepaalt aan de hand van de WOZ-waarde het huurwaardeforfait. Sommige hypotheekverstrekkers gebruiken de waarde bij het bepalen van de hypotheekrente. Ook voor de gemeente is een juiste WOZ-waarde belangrijk. Met een juiste WOZ-waarde kunnen wij de belastingdruk eerlijk verdelen en het goede belastingtarief bepalen. Tot slot zijn er minder bezwaren en lagere maatschappelijke kosten bij een juiste WOZ-waarde. 

WOZ-waarde op aanslagbiljet

Ieder jaar ontvangt u een aanslagbiljet lokale belastingen. Op het aanslagbiljet vindt u de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Met een juiste WOZ-waarde kan SVHW ook een juiste aanslagoplegging 2021 doen. De WOZ-waarde wordt bepaald met taxatiemodellen waarin de gegevens van uw woning of bedrijfspand en actuele marktgegevens zijn opgenomen. SVHW-taxateurs controleren de uitkomsten en passen deze indien nodig aan.