Waarschuwing voor botulisme in sloot

De sloot die vanaf de Alblashof via het Elzenpad tot de Randweg loopt is besmet met botulisme.

In de sloot zijn dode vissen en zwanen gevonden. Wij adviseren inwoners om niet in de sloot te zwemmen of te vissen. Laat ook geen (huis)dieren zwemmen in of drinken uit de sloot. Bij de sloot zijn borden geplaatst met melding dat botulisme is geconstateerd.

Watervogels en vissen

Botulisme is een vergiftiging waaraan vooral watervogels en vissen sterven. Het komt in warme periodes voor. Botulisme bij mensen is zeer zeldzaam. Mensen kunnen het krijgen door het eten van voedsel dat is besmet met deze bacterie. Mensen kunnen ook botulisme oplopen door contact met dode vissen of watervogels. De gemeente houdt de watergangen in het dorp in de gaten op signalen die wijzen op botulisme. Ziet u dode vissen of watervogels? Meld dit dan bij Waterschap Rivierenland. U vindt de contactgegevens op de website van het waterschap.

Bord met tekst: botulisme geconstateerd