Vragenlijst GGD: hoe ervaart u de coronamaatregelen?

De overheid wil graag weten of het ons lukt om ons aan de regels rond het coronavirus te houden en hoe we ons daarbij voelen. U kunt dit laten weten door een vragenlijst in te vullen van de GGD ZHZ.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen.
Meer informatie over het onderzoek vindt u hieronder.

Onderzoek naar gedrag om aanpak op aan te passen

De GGD, RIVM en GGD GHOR Nederland voeren dit onderzoek uit om beter te begrijpen wat mensen vinden van de maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat de impact hiervan op mensen is. Het onderzoek gaat dus over ons gedrag, wat we vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ons gaat in Nederland in dit coronatijdperk. 

Als we weten waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen, wat hun drijfveren en behoeften zijn, en hoe het met ze gaat dan kan de overheid daar beleid op ontwikkelen. Zo kijkt de overheid naar beleid dat helpt om de verspreiding van het coronavirus te beperken en stelt daarvoor gedragsmaatregelen vast. Communicatie speelt daarbij ook een belangrijke rol. We onderzoeken daarom onder andere of de communicatie goed en effectief is, of dat we iets moeten aanpassen. En ook wat het effect van de maatregelen is op gezondheid en welzijn van iedereen. Hoe beter we dit alles weten, hoe beter we in Nederland met elkaar het virus onder controle kunnen krijgen.

Over welk gedrag gaat het onderzoek?

Lukt het u bijvoorbeeld om 20 seconden lang uw handen te wassen en altijd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden? Wat doen maatregelen zoals zoveel mogelijk thuisblijven met hoe u zich voelt? Dat willen we graag weten. . 

Samenwerking RIVM, GGD’en en GGD GHOR Nederland

De GGD ZHZ voert het onderzoek uit, in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland en de wetenschappelijke adviesraad van het RIVM. Deze raad bestaat uit top-experts in de gedrags- en communicatiewetenschappen. Het onderzoek wordt uitgezet bij panels van verschillende GGD’en en via het verspreiden van de link, bovenaan dit bericht. Het RIVM verwacht de eerste uitkomsten in mei.