Online bijeenkomst over A15 Papendrecht-Gorinchem

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt u op woensdag 6 of donderdag 7 mei van harte uit voor een vervolgbijeenkomst over de verkenning over de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. In verband met het coronavirus dit keer een online bijeenkomst in de vorm van een webinar.

Eerste selectie

Het ministerie onderzoekt hoe de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem kan verbeteren. Dit heet de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. Eind vorig jaar, op 14 november, is daarvoor een eerste inloopbijeenkomst geweest. Toen hebben aanwezigen informatie over het gebied, knelpunten en mogelijke oplossingen aangegeven. Inmiddels heeft de eerste selectie van mogelijke oplossingen plaatsgevonden, op basis van alle verzamelde informatie die in de verkenning naar voren is gekomen. Deze zijn opgenomen in een aantal maatregelpakketten die verder worden uitgewerkt.

Vier sessies 

Tijdens de online bijeenkomst geeft het ministerie een toelichting op het proces van selectie, de samenstelling van de maatregelpakketten en de eerste analyseresultaten hiervan. Na een algemene presentatie kunt u vragen stellen. 
De webinars vinden plaats op:

  • Woensdag 6 mei van 16.00-17.00 uur of van 20.00-21.00 uur.
  • Donderdag 7 mei van 16.00-17.00 uur of van 20.00-21.00 uur. 

Doet u ook mee? U kunt zelf kiezen wanneer u deelneemt. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het project en hoe u kunt meedoen aan de online bijeenkomst op www.mirta15papendrechtgorinchem.nl

A15