Koninklijke Onderscheiding voor zeven Alblasserdammers

Burgemeester Jaap Paans belde zeven inwoners van Alblasserdam om te vertellen dat het de koning heeft behaagd hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanwege het coronavirus kon de burgemeester hen niet verrassen tijdens een bijeenkomst en hen persoonlijk de versierselen opspelden. De bedoeling is om dit over een paar maanden alsnog te doen, als de omstandigheden het toelaten. De zeven betrokkenen zijn thuis verrast met een taart, een bos bloemen en een kaart. 

Gegevens en verdiensten van de personen die benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer D.P.C. van Bochove (73) werkte tot 2014 als projectcoördinator bij de gemeente Papendrecht. Daarnaast deed en doet hij veel vrijwilligerswerk. Zo was hij van 1978 tot 2002 vrijwilliger bij de Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland. Van 1987 tot 1996 was hij vrijwilliger bij en secretaris van de Vereniging van Scholen met de Bijbel in Nieuw-Lekkerland. Van 1995 tot 2003 was hij vrijwilliger bij en bestuurslid van de Christelijke Scholengemeenschap de Lage Waard in Papendrecht en had technische zaken onder zijn hoede. Van 2006 tot nu is hij vrijwilliger bij de hervormde gemeente Alblasserdam. Tot 2014 was de heer van Bochove ouderling en tot op heden zorgt hij voor het onderhoud en het beheer van de kerk. Sinds 2012 is hij vrijwilliger bij de Historische Vereniging West-Alblasserwaard. Ook volleybal heeft zijn belangstelling. Van 1982 tot 1984 was hij vrijwilliger bij en penningmeester van volleybalvereniging Molenwiek in Nieuw-Lekkerland en van 2015 tot op heden is hij vrijwilliger bij en penningmeester van de volleybalvereniging Smash '66 in Alblasserdam. Daar is hij bovendien actief als trainer, helpt bij de opbouw van de velden, fluit de wedstrijden en staat achter de bar.

De heer A. Burggraaf (67) was tot zijn pensionering in 2019 muziekleraar bij de Driestar Hogeschool in Gouda. Daarnaast was hij van 1971 tot 2018 organist bij de Hervormde Kerk in Bergambacht. Hij leidde bovendien nieuwe organisten op en werkte mee aan de restauratie van het orgel. Ook was hij voorzitter van de orgelcommissie en de orgeladviescommissie. Sinds 2011 is de heer Burggraaf plaatsvervangend voorzitter van de Historische Vereniging Oud Stolwijck.

Mevrouw G. de Deugd-Bijland (88) werkte tot haar pensioen in 1996 bij verzorgingshuis De Waard. Vanaf 1999 tot op heden helpt zij bij de dagbesteding in De Waard. Bij MFC Maasplein zet zij zich in voor de loungesociëteit, de kooksociëteit en de seniorendag. En ze bemant het winkeltje. Van 2005 tot 2012 was ze vrijwilliger bij de Wereldwinkel Alblasserdam. Zij hielp klanten en ondernam creatieve activiteiten.

De heer M. van Drongelen (64) is in het dagelijks leven medewerker detachering bij Drechtwerk in Dordrecht. In zijn vrije tijd zet hij zich al sinds 1990 in voor voetbalvereniging De Zwerver in Kinderdijk, een vereniging met ruim vijfhonderd leden. Hij is verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat. Daarnaast verzorgt hij de digitale administratie en onderhoudt hij het contact met de KNVB.

De heer M.C. Kranendonk (55) staat aan het roer van Kranendonk Scheepsbetimmeringen en Scheepsinterieurs in Rotterdam. In zijn vrije tijd is hij sinds 1990 betrokken bij Zwem & Poloclub De Wiekslag in Alblasserdam. Hij was tien jaar voorzitter, bijna even lang bestuurslid en tot op heden penningmeester. Ook was en is hij lid van diverse commissies binnen de vereniging. Daarnaast verzorgt hij de ledenadministratie en is betrokken bij het organiseren van toernooien en wedstrijden. En hij geeft zwemles. Bovendien is de heer Kranendonk sinds 2009 voorzitter van de Scheepvaartclub '74, een gezelligheidsvereniging voor mensen uit de scheepvaartbranche.

Mevrouw J. de Lange-Hasman (78) is sinds 1979 vrijwilliger bij de Ichtus Kerk. Zij maakt schoon in en om het kerkgebouw en zorgt voor de verspreiding van de post. Voor de Stichting Welzijn Alblasserdam bezorgt ze sinds 1994 elke week maaltijden bij ouderen. Van 2010 tot 2019 was zij een grote steun voor haar hulpbehoevende buurvrouw. Zij deed voor haar de boodschappen, kookte wekelijks een maaltijd, hield haar tuin netjes en bracht haar naar de kapper. Ook ReumaNederland, de Maag Lever Darm Stichting en de Nierstichting kunnen al jaren op mevrouw De Lange rekenen.
            
De heer T.A. Scheurwater (67) werkt als facilitymanager bij baggerbedrijf Boskalis in Papendrecht. Daar was hij dertig jaar lid van de Ondernemingsraad waarvan 24 jaar als voorzitter. Hij kreeg te maken met reorganisaties, collectieve ontslagen, complexe organisatievraagstukken en overnames. Onder zijn voorzitterschap heeft de OR zich verder verbreed en geprofessionaliseerd. De heer Scheurwater zet zich bovendien al sinds 1979 in voor de Stichting Mbuma Nederland Zendingscommissie die zendingswerk doet in Zimbabwe. Hij is penningmeester en bezorgt het zendingsblad. 

Diverse Koninklijke onderscheidingen