Informatie over mantelzorg tijdens coronacrisis

Ook voor mantelzorgers levert het coronavirus problemen op. De maatregelen maken het lastig om door te gaan met het geven van hulp en zorg op de manier die ze gewend zijn. De Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) heeft een folder met informatie en adviezen voor mantelzorgers in deze moeilijke perriode. U kunt ook contact opnemen met Heleen Visser, mantelzorgconsulente van de SWA via tel: 078 - 2021220 of h.visser@stichtingwelzijnalblasserdam.nl.