Voorstel voor Raadhuisplein en gebied Nedersassen

Het college stelt aan de gemeenteraad voor in de vergadering van 26 november 2019 een besluit te nemen over de start van de uitvoering van de herinrichting van het Raadhuisplein voor een bedrag van € 1.889.000. Dit is € 100.000 minder. Het parkeren op het Raadhuisplein komt vanaf april 2020 te vervallen.

De gemeenteraad heeft het college gevraagd een go/no go besluit voor te leggen, zodra de voortgang van het gemeentehuis dit toelaat. Het college is van mening dat dit moment nu is aangebroken. In hetzelfde voorstel vraagt het college aan de raad te besluiten om de bereikbaarheid van Cortgene/dijkniveau te verbeteren en hiervoor een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen. De voorgestelde aanpak is om Nedersassen via een zig-zagpad opnieuw in te richten en daarnaast de Wijkhopper vanaf februari 2020 in te zetten. Vanuit de gereserveerde bedragen voor de herinrichting van het Raadhuisplein en de bereikbaarheid is een post van € 218.000 over waarvan het college voorstelt deze toe te voegen aan reservering voor onvoorziene kosten van het gemeentehuis.

Centrumontwikkeling

Het Raadhuisplein maakt deel uit van de centrumontwikkeling waar ook de restauratie van het  gemeentehuis en het Havengebied deel van uitmaken. Het Raadhuisplein is de ontmoetingsplek voor jong en oud in het dorp, waar iedereen zich thuis voelt, want het is met de inbreng en ideeën van en door de inwoners ingericht. Het is ook een plek die ruimte biedt voor kleine evenementen.

Aanpak

Het aanpakken van de buitenruimte inclusief de verbetering van de bereikbaarheid van het Huis van de Samenleving wil de gemeente waar mogelijk gedeeltelijk tegelijk laten plaatsvinden met de uitvoering van het Huis van de Samenleving. Dit om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Verzoek bewoners

Het verbeteren van het dijkniveau/Cortgene vloeit voort uit de raadsvergadering van 27 november 2018. Daar overhandigden de ouderenbonden een petitie om de bibliotheek niet te verplaatsen. Ook kwam een aantal bewonersbrieven bij de gemeente binnen over de bereikbaarheid van het Huis van de Samenleving voor ouderen en mindervaliden. Dat leidde tot een opdracht om samen met belanghebbenden een oplossing te zoeken, die uiteindelijk uitmondde in de voorgestelde aanpak voor de herinrichting Nedersassen via een zig-zagpad om de bereikbaarheid van Cortgene/Raadhuisplein te kunnen waarborgen.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden aan het Raadhuisplein staan gepland vanaf april 2020 tot en met oktober 2020.