Iets meer restafval in Alblasserdam

Iedere inwoner van Alblasserdam heeft in de eerste helft van dit jaar 92 kilo restafval ingeleverd. Dat is 1,48% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Hoeveelheid restafval per inwoner per jaar

Afval minder goed gescheiden

Oorzaken zijn waarschijnlijk de goed draaiende economie en een minder goede scheiding van het afval. Mogelijk is er meer groente- fruit- en tuinafval en etensresten (GFT-E) en oud papier en karton in het restafval gekomen. Dat is namelijk minder apart ingezameld, zo blijkt uit een sorteeranalyse van afvalinzamelaar HVC. Door digitalisering is er misschien minder papier verbruikt. Er is wel meer glas apart ingezameld en ongeveer evenveel plastic, blik en drinkpakken.

Samenstelling restafval

Het grootste deel van het restafval, bijna 30 procent, bestaat uit GFT-E. Een kleine 20 procent is oud papier en karton. Zo'n 10 procent bestaat uit plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Als inwoners dit afval beter scheiden, blijft er minder restafval over. Het hoeft dan niet te worden verbrand maar wordt een grondstof voor een nieuw product. Bekijk in deze grafiek welke afvalsoorten het meest worden ingeleverd en wat er allemaal in het restafval terecht komt.

Naar 100 kilo restafval en 75% hergebruik

Sinds begin 2017 werkt Alblasserdam met een grondstoffenplan. In dit plan staan maatregelen om de hoeveelheid restafval per persoon te verminderen en hergebruik te stimuleren. Vóór de invoering van het plan leverde elke inwoner 233 kilo restafval in één jaar in. Dit moet dalen naar 100 kilo restafval per jaar en het hergebruiken van 75% van het afval. Over 2018 is 180 kilo restafval per inwoner in geleverd.

Wethouder Peter Verheij: "We hebben dus nog wel een weg te gaan. We zullen volgend jaar meer uitleg geven over het goed scheiden van afval. Daarnaast zullen we bewoners van hoogbouw meer mogelijkheden geven om afval te scheiden. Tot slot bekijken we of we de oranje bak voor plastic, blik en drinkpakken vaker kunnen legen. Natuurlijk rekenen we ook op de inzet van onze inwoners om minder afval te produceren en afval goed te scheiden."

Inwoners die op zoek zijn naar praktische tips over het scheiden van afval, kunnen kijken op www.indegoeiebak.nl of in de HVC-afvalapp.