Renovatie gemeentehuis in volle gang

De renovatie van het gemeentehuis aan het Cortgene is in volle gang. Het gebouw verandert in het Huis van de Samenleving dat niet alleen plaats biedt aan de gemeente, maar ook aan de bibliotheek AanZet, leerwerkbedrijf Smile en de politie.

De werkzaamheden begonnen in februari. Inmiddels is al veel zichtbaar, maar ook onzichtbaar werk verzet door o.a. aannemer Constructif B.V. De bouwplaats is ingericht met containers en bouwketen. Hiervoor zijn twee bomen en de installatie/regelkasten voor de oversteekplaats aan de Haven verplaatst. De werkzaamheden van de installateur aan de elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- en digitale installaties en netwerken worden in de komende weken afgerond.

Sloopwerkzaamheden
Tijdens sloopwerkzaamheden is de aannemer gestuit op een kleine hoeveelheid hechtgebonden asbest onder het bordes. Het gaat hier waarschijnlijk om afvalmateriaal dat is gestort ten tijde van de bouw van het gemeentehuis begin jaren 60. Hechtgebonden betekent dat de asbestvezels stevig zijn verankerd in het materiaal waarin het asbest is verwerkt. Daarom is er geen gevaar voor de omgeving. Bij het verwijderen zullen medewerkers volgens de voorschriften beschermende kleding dragen. Deze werkzaamheden worden de komende weken uitgevoerd.

Wat staat komende periode op stapel?
De komende weken staan ook bouwkundige werkzaamheden op het programma. Onder andere aan de fundering, waarbij de aannemer boorpalen gebruikt die minder trillings- en geluidsoverlast geven dan traditionele heipalen. Vervolgens wordt er gewerkt aan kozijnen en ramen en staat het eerste installatiewerk op stapel.

Heeft u vragen of wilt u iets aan ons kwijt?
Voor algemene vragen over de renovatiewerkzaamheden (bijvoorbeeld over planningen, inrichting bouwterrein, manier van werken) kunt u terecht bij aannemer Constructif.
Stel uw vragen bij voorkeur per e-mail, zodat we deze door de juiste medewerker kunnen laten beantwoorden. Stuur uw e-mail naar so@constructif.nl

Heeft u vragen aan de gemeente over het Huis van de Samenleving of wilt u iets kwijt aan de gemeente over de renovatie? Gebruik dan het contactformulier op onze website.
Of stel uw vraag via Whatsapp (06-40289392) of de chatfunctie op onze website (beide op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur).
Bent u ondernemer? Dan kunt u uw vragen ook stellen aan onze bedrijfscontactfunctionarissen, Marianne Vogelenzang en Nicolette van Esdonk.

Meer informatie leest u op de pagina over het Huis van de Samenleving en het Raadhuisplein.