Geef uw mening over het beschermd dorpsgezicht

Woont u in de historische kern of het dorpslint van Alblasserdam? Geef dan uw mening over het beschermd dorpsgezicht!

De gemeente Alblasserdam heeft in 2013 een beschermd dorpsgezicht aangewezen. Een gebied dat van zo'n grote cultuurhistorische waarde wordt gevonden, dat het moet worden behouden. We willen het beleid rond dit dorpsgezicht evalueren. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden doet daarom onderzoek en spreekt met verschillende partijen.

U kunt nog meedoen
Bewoners van het gebied dat is aangewezen als beschermd dorpsgezicht hebben een brief ontvangen met het verzoek een vragenlijst in te vullen. Wie dit nog niet heeft gedaan, kan dit alsnog doen. U vindt de vragenlijst op de website van het Onderzoekscentrum Drechtsteden: https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/vragenlijsten.