Voorbereidingen voor aardgasvrij Alblasserdam

In een aanzienlijk deel van Alblasserdam start de gemeente vóór 2030 met de voorbereidingen voor aardgasvrij wonen. De duurzame alternatieven gaan per deel van Alblasserdam verschillen. Mogelijke opties zijn een warmtenet en elektrische warmtepompen. Er zijn ook wijken waar een mix van oplossingen voor de hand ligt. Dit blijkt uit de Transitievisie Warmte 1.0 die binnenkort ter vaststelling aangeboden wordt aan de gemeenteraad.

De visie laat zien dat met de huidige stand van de techniek in het grootste gedeelte van Blokweer, Souburgh en een deel van het centrum (Redersbuurt en Oude Torenbuurt/Kerkbuurt) een warmtenet de meest kansrijke en goedkope oplossing is. Er zijn ook veel buurten in Alblasserdam waar een mix aan oplossingen het meest waarschijnlijk is. Dit zijn de buurten Vogelbuurt, Waterland, Rivierenbuurt, Nieuw Kinderdijk, Cortgene, De Werven, Drentse Buurt en Middelland. In de buurten Dijk, Groene Long, Polderbuurt, Klein Alblas en het landelijk gebied is een warmtenet niet mogelijk. Voor deze delen van het dorp is een elektrische warmtepomp een mogelijk alternatief.

Wanneer wordt Alblasserdam aardgasvrij?
Wanneer wijken aardgasvrij worden, is in veel gevallen nog niet bekend. In de Transitievisie Warmte 1.0 staat wel in welke wijken de voorbereidingen vóór 2030 starten en in welke wijken dit na 2030 gebeurt. Daaruit blijkt dat in alle wijken in Alblasserdam de voorbereidingen vóór 2030 starten behalve in Dijk, Groene Long, Polderbuurt, Klein Alblas en het landelijk gebied.

Inzicht in alternatieven
De Transitievisie Warmte 1.0 is opgesteld door de gemeenten in de Drechtsteden, de woningcorporaties, netbeheerder Stedin en warmtebedrijf HVC. De visie brengt in beeld welke aardgasvrije alternatieven voor koken, douchen en verwarmen op dit moment het meest geschikt lijken voor de gemeenten in de Drechtsteden. Per wijk is gekeken welke oplossing het beste past. De visie bevat nog geen definitief beeld. Het stuk is bedoeld om inwoners, gebouweigenaren en bedrijven die nu al van het aardgas af willen, vast inzicht te geven in mogelijke alternatieven.

Basis voor gesprekken
Daarnaast vormt de versie 1.0 een basis voor gesprekken die de gemeenten met de bewoners gaan voeren over de verduurzaming van hun wijk. Vóór de zomervakantie organiseert de gemeente Alblasserdam een informatiebijeenkomst over aardgasvrij wonen. Ook in de andere gemeenten vinden informatieavonden plaats. U kunt de Transitievisie Warmte 1.0 van de Drechtsteden hier downloaden.

Betrokken inwoners gezocht
Voorafgaand aan de informatiebijeenkomst zoekt de gemeente inwoners die meer dan gemiddeld weten over energievoorziening en een bijdrage willen leveren aan oplossingen voor Alblasserdam. Zij kunnen contact opnemen met Margit Heine, ambtenaar duurzaamheid, via e-mailadres mec.heine@alblasserdam.nl.

Energieakkoord Drechtsteden
De overstap van aardgas naar nieuwe, schone energie in de Drechtsteden, maakt deel uit van het Energieakkoord Drechtsteden. Dit is een overeenkomst van ruim dertig organisaties uit de regio. Samen zetten zij zich in om de Drechtsteden in 2050 energieneutraal te maken. Dit gebeurt door onder meer het verduurzamen van woningen en gebouwen. Het Energieakkoord Drechtsteden bevat ook afspraken over het duurzaam opwekken van energie en het afbouwen van het gebruik van diesel en benzine.