Baggeren op volkstuincomplex

Op dinsdag 19 maart a.s. voert de aannemer voorbereidend werk uit zodat op woensdag 20 maart gestart kan worden met het baggeren van diverse watergangen op volkstuincomplex 't Hoendernest (tussen Park Huis te Kinderdijk en het Lammetjeswiel).

Door te baggeren houden we de kwaliteit van het water op orde en zorgen we voor een goede afvoer van het regenwater. De uitkomende bagger wordt verspreid over diverse aangrenzende percelen. De uitvoering ligt in handen van firma Baas uit Nieuwland. Eigenaren/huurders van de aangrenzende percelen zijn op de hoogte van de werkzaamheden.