Maart 2019

 • 'Eerst overlast oplossen, dan pas praten over toekomst Kinderdijk'

  26 maart 2019

  Voordat er verder gesproken wordt over de toekomst van Kinderdijk, moet de grootste overlast door de toenemende toeristenstroom opgelost zijn. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de ‘Verkenning gebiedsperspectief Kinderdijk’.

 • Plantageweg in één richting dicht

  26 maart 2019

  In de week van 1-5 april a.s. wordt de toegang naar het nieuwe parkeerterrein van het nieuwbouwcomplex op het voormalige terrein van Bochanen en de gemeentewerf aangepast. Ook de middenberm in de Plantageweg wordt hierin meegenomen.

 • Inloopavond over nieuwbouw de Twijn

  15 maart 2019

  Het huidige gebouw van Integraal Kindcentrum de Twijn aan de Parallelweg maakt plaats voor nieuwbouw. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen zich dinsdagavond 2 april tijdens een inloopavond laten informeren over de definitieve ontwerpplannen. De bijeenkomst in de Twijn (Parallelweg 2) duurt van 19.00 tot 20.30 uur.

 • Baggeren op volkstuincomplex

  15 maart 2019

  Op dinsdag 19 maart a.s. voert de aannemer voorbereidend werk uit zodat op woensdag 20 maart gestart kan worden met het baggeren van diverse watergangen op volkstuincomplex 't Hoendernest (tussen Park Huis te Kinderdijk en het Lammetjeswiel).

 • Voorbereidingen voor aardgasvrij Alblasserdam

  13 maart 2019

  In een aanzienlijk deel van Alblasserdam start de gemeente vóór 2030 met de voorbereidingen voor aardgasvrij wonen. De duurzame alternatieven gaan per deel van Alblasserdam verschillen. Mogelijke opties zijn een warmtenet en elektrische warmtepompen. Er zijn ook wijken waar een mix van oplossingen voor de hand ligt. Dit blijkt uit de Transitievisie Warmte 1.0 die binnenkort ter vaststelling aangeboden wordt aan de gemeenteraad.