Wethouder Verheij lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur

De gemeente Alblasserdam feliciteert wethouder Peter Verheij met zijn benoeming tot lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), een belangrijk onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement.

De ministerraad stemde op vrijdag 28 juni in met de benoeming die ingaat per 1 juli a.s. Het lidmaatschap van de ROB is voor wethouder Verheij een nevenfunctie.

Perspectief van de burgerWethouder Peter Verheij
De ROB adviseert over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur en de beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen tussen rijk, gemeenten en provincies. De ROB bekijkt het functioneren van de overheid vooral vanuit het perspectief van de burger en het vertrouwen van de burger in de democratie. In een memo aan de gemeenteraad noemt Peter Verheij zijn benoeming 'een eer'.