Praat mee over toerisme Kinderdijk tijdens inloopavond

Bent u benieuwd naar de plannen van de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam om de toeristenstroom naar de molens van Kinderdijk in goede banen te leiden? Of heeft u hier zelf ideeën over? Bezoek dan op maandag 1 juli de inloopbijeenkomst in Partycentrum De Klok, Molenstraat 117 in Kinderdijk (aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur).

Toeristen ontvangen en leiden
De gemeenten hebben de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan het verbeteren van wat we ook wel ‘visitormanagement’ noemen. Ofwel de manier waarop we de toenemende stroom toeristen in en uit het molengebied leiden en hoe we ze ontvangen. Voorbeelden zijn de verbinding met de Waterbus, het camperpark in Alblasserdam, een uit- en instapzone voor touringcars en een handhavingsplan. Deze maatregelen hebben al een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de overlast in Kinderdijk. Maar we zijn er nog niet. Het aantal toeristen groeit nog steeds en daarmee ook de verkeersstroom naar Kinderdijk.

Leefbaarheid en verkeersveiligheid
Tijdens de inloopavond op 1 juli gaan wethouders Arjan Kraijo (gemeente Alblasserdam) en Arco Bikker (gemeente Molenlanden) met u in gesprek over een aantal nog te nemen maatregelen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in en om Kinderdijk te verbeteren. Voor zowel de korte termijn (tot 2020) en middellange termijn (tot 2022). Daarnaast horen zij graag welke ideeën u heeft en wat uw beeld is van Kinderdijk in 2030.

Gebiedsperspectief
Alle meningen en ideeën van bewoners en andere belanghebbenden worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het Gebiedsperspectief Kinderdijk. Het gebiedsperspectief wordt naar verwachting nog dit najaar aan de gemeenteraden van Alblasserdam en Molenlanden voorgelegd. Daarnaast kijken we natuurlijk of er zaken op korte termijn gerealiseerd of bijgesteld kunnen worden. Meer informatie over het gebiedsperspectief en de korte termijn-maatregelen vindt u op: www.kinderdijkinperspectief.nl

De molens van Kinderdijk